prof. Zdenko F. Daneš


Are the RKZ of South Slavic origin?  (Tacoma, USA 1980)
Ali sta KZR južnoslovanskego izvora?  (Ljubljana 1982)
Jesu li Kraljodvorsko-zelenogorski rukopisi južnoslavenskog podrijetla?  (Zagreb 1982)
Jsou RKZ jihoslovanského původu?  (Sborník Národního muzea 1992)
Rukopisy bez tajemství a záhad  (Obzor Jihlava 1995)
RK a Dukljanin  (2010)
Rukopisy bez tajemství a záhad  (2010)

O mezihvězdném prostoru v kosmu i v nás  (Český rozhlas 2002)

Kontakt:  e-mail


©  Zdenko F. Daneš