AKTUALITY
okolo RukopisůVýzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského proběhl v roce 2017 v Národní­m muzeu. První­ část výsledků je možné si přečíst v publikaci Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum, ročník 63, 2018, 2018, 1-2. více info zde:

Další­ výsledky vyjdou ve zvláštní­ monografii. Výzkum bude pravdpodobně ještě pokračovat. Blíže o metodách a cí­lech výzkumu se můžete dozvědět v rozhlasovém seriálu Bronislavy Janečkové "Záhada Rukopisu" (4. dí­l). Pro poslech klikněte: zde.

Vyjádření Martina Sekery, ředitele Knihovny Národního muzea, k průzkumu Rukopisů, který začal r. 2017: zde.

Česká společnost rukopisná vydala sborní­k RKZ dodnes nepoznané. Sborní­k pojednává o chemické, jazykovědné a historické stránce Rukopisů a jejich významu v umění­. Ke stažení: zde.1.9. 2017 - 27. 1. 2018 - Dvě století Rukopisů zelenohorského a královédvorského - Výstava uspořádaná k výročí nalezení Rukopisů - Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (vernisáž 1. 9. v 17:00)

1.9. - 31. 10. 2017 prostory knihovny Slavoj ve Dvoře Králové - Výstava Rukopisné dny: Co se do průvodce nevešlo. Výtvarné práce žáků ZUŠ na téma Rukopis královédvorský. Umělecká díla a místa spojená s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout v prostorách knihovny.

 7.9. 2017 od 19:00 hod., sál Hankova domu ve Dvoře Králové - Divadlo Járy CIMRMANA - ČESKÉ NEBE. Představení zatím poslední hry legendárního Divadla Járy Cimrmana.

12.9. 2017 v 17:00 - Rukopisy královédvorský a zelenohorský - diskuse o pravosti s prof. PhDr. Viktorem Viktorou, CSc. - Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

15. 9. od 20:00 hod. Český rozhlas - stanice Vltava: Páteční večer. Pro větší slávu české vědy a českého národa. Václav Hanka, knihovník a archivář Vlasteneckého muzea, významný český vědec, překladatel, badatel. A falzifikátor? O Hankových přednostech i slabostech s Josefem Langfelnerem, Václavem Čermákem, Marcelem Černým, Daliborem Dobiášem a Lubomírem Sršněm. Pořad věnovaný 200. výročí objevu Rukopisu královédvorského a vydání Hankovy Prostonárodní srbské mĂşzy do Čech přenesené připravila Eva Ocisková.

16. 9. od 14:00 hod. 2017 kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové - Koncert školního orchestru ZUŠ R. A. Dvorského, Filip Pýcha - Objevení Rukopisu královédvorského
od 15:30 hod., městské muzeum Dvůr Králové - koncert Lilian Zalesinské, Pět zpěvů z Rukopisu královédvorského
Šod 16:30 hod., městské muzeum Dvůr Králové - vernisáž výstavy Rukopis královédvorský inspirující

 18. a 19. 9. 2017 vždy od 17:00 hod., městské muzeum ve Dvoře Králové - přednášky České společnosti rukopisné k Rukopisu královédvorskému

 23. 9. 2017 od 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové - městská slavnost RUKOPISNÉ DNY. Vystoupí pěvecký sbor Záboj, soubory ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a Trutnov, Big Band Dvorský, Spirutuál Kvintet, Petra Janů s kapelou Amsterdam. Nebude chybět historické ruské kolo a kolotoč a dobové tržiště. Proběhne slavnostní křest publikací: faksimile (napodobenina) Rukopisu královédvorského, komiksové převyprávění jednotlivých písní RK a komiksový průvodce s Václavem Hankou.

25. 9. 2017 v 17:00 - Rukopis zelenohorský z hlediska historie - přednáška Ing. Jiřího Urbana, jednatele České společnosti rukopisné. Příspěvek úvodem stručně připomene, o čem se v rukopise vypráví a dále se zaměří na následující: Co víme o kněžně Libuši a její době. O jménech osobních a zeměpisných v rukopise uvedených. O spolehlivosti Hájkovy kroniky. Libušin soud před soudem kritiků. Jak se psalo na desky pravdodatné? Byla Libuše keltského původu? - sál Městského muzea Nepomuk, vstupné dobrovolné

27. 9. 2017 v 9:00 městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové - beseda s ilustrátory komiksových knih Karlem Jerie a Filipem Pýchou

28. 9. 2017 v 10:15 Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský pásmo lyrických i epických skladeb věnované dvousetletému výročí od nálezu Rukopisu královédvorského uvede volné ochotnické umělecké sdružení Montalban z Jilemnice, kostel sv. Václava v Harrachově.

7. 10. - 8. 10. 2017 od 10:00 do 17:00 - Vystavení originálu Rukopisu zelenohorského - Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (kaple sv. Ondřeje)

7. - 8. 10. 2017 městské muzeum ve Dvoře Králové - Na dva dny se domů vrací originál Rukopisu královédvorského 

21. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 - Zelená Hora - Zpřístupnění Libušina sálu se stálou expozicí 200 let s Rukopisem zelenohorským a kostela Nanebevzetí Panny Marie, vstupné dobrovolné

6. - 7. 11. 2017 Konference Genius loci na téma Rukopisy - Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

12. 11. 2017 v 17:00 hod. Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský pásmo lyrických i epických skladeb věnované dvousetletému výročí od nálezu Rukopisu královédvorského uvede volné ochotnické umělecké sdružení Montalban z Jilemnice. Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem.

15.9.- 1.10.2017 Výstava Fenomén Masaryk - Národní muzeum - v rámci výstavy bude možné uvidět originály Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Představen bude také nový průzkum Rukopisů, který v Národním muzeu právě probíhá.

Rukopisná kobka v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové bude otevřena k prohlídce:

16.9. (den nálezu) 9-18 hodin

23.9. rovněž 9-18 hodin

7.10. také 9-18 hodin

8.10. pouze odpoledne 14-17 hodin.Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až prosinec 2017)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až prosinec 2016)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až prosinec 2015)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2014)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2014)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2013)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2013)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2012)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2012)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2011)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2011)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2010)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2010)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2009)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2009)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2008)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2008)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2007)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2007)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2006)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2006)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2005)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2005)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2004)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2004)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2003)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až červen 2003)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červenec až prosinec 2002)
Rukopisné ohlasy v médiích  (duben až červen 2002)
Rukopisné ohlasy v médiích  (leden až březen 2002)
Rukopisné ohlasy v médiích  (říjen až prosinec 2001)
Rukopisné ohlasy v médiích  (červen až září 2001)

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná