D o k u m e n t y
rukopisného sporu


Archiv Čs. společnosti rukopisné:
Archiv Československé společnosti rukopisné  (1932-1952)
Českému národu RZK  (leden 1939)

Zprávy České společnosti rukopisné

Encyklopedie a RKZ:
Hesla RK a RZ v encyklopediích

Čtení, překlady a vydání RKZ:
Čtení a překlady Rukopisů
Vydání Rukopisů

Tisk a Rukopisy:
Musejník  (Časopis Českého Musea)
LUMÍR 1859  (beletristický týdeník)
JASOŇ 1859  (časopis poučný a zábavný)
Česká Včela 1880  (obrázkový časopis)
ATHENAEUM III  (listy pro literaturu a kritiku vědeckou)
ATHENAEUM IV  (listy pro literaturu a kritiku vědeckou)
ATHENAEUM V  (listy pro literaturu a kritiku vědeckou)
ATHENAEUM VI  (listy pro literaturu a kritiku vědeckou)
ATHENAEUM VII  (listy pro literaturu a kritiku vědeckou)
ATHENAEUM VIII  (listy pro literaturu a kritiku vědeckou)
OSVĚTA 1886  (listy pro rozhled v umění, vědě a politice)
OSVĚTA 1887  (listy pro rozhled v umění, vědě a politice)
ČAS 1887  (list věnovaný veřejným otázkám)
ČAS 1888  (list věnovaný veřejným otázkám)
SVĚTOZOR 1886  (ilustrovaný týdeník)
CESTA 1919  (týdeník pro literaturu, život a umění)
Listy filologické a pedagogické 
LECH  (list českého liberalismu - 1927)
Národní Republika  (1933)
Národní Republika  (1934)
Národní Republika  (1935)
Národní Republika  (1936)
Národní Republika  (1937)
Národní Republika  (1938)
Národní výzva  (list Hnutí za Nové Československo)
FRONTA  (nezávislý týdeník)
VLAJKA  (měsíčník pro národní a světovou kulturu)
TANK 1936  (literární a kritický měsíčník)
TANK 1937  (literární a kritický měsíčník)
TANK 1938  (měsíčník pro kulturní politiku mladé pravice)
TANK 1939  (časopis pro kulturní politiku)
Věda a život 

Rukopisové publikace:
Šafařík, Palacký: Die Ältesten Denkmäler der Böhmischen Sprache  (Prag 1840)
Ant. Konst. Víták: Rukopisu Královédvorskému a Zelenohorskému mnozí obránci uškodili  (1889)
Václav Horák: Proč nemohl Hanka býti padělatelem Rukopisů Zelenohorského a Kralodvorského?  (1911)
F. X. Šalda: Obnovený boj o Rukopisy KZ  (1912)
Arnošt Kraus: Vědecké metody pana profesora Dr. Frant. Mareše, zvláště v otázce Rukopisů (1928)
Václav Perek: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jsou pravé  (1931)
František Kolda: Závěrečná slova o Rukopisech  (1932)
Davorin Žunkovič: Závěr českého sporu o Rukopisy  (1933)
Richard Horna: Nový rukopis Písně Vyšehradské  (1933)
Pravda o Rukopisech  (Radiojournal 1936)
Bodhisatwa: Jsou Rukopisy falešné?  (1937)
F. M. Bartoš: Listy profesoru F. Marešovi o RKZ  (1937)
Profesor a student v diskusi o Rukopisech  (1937)
JUC. Pernerová: Tři důkazy o RKZ pro každého  (1938)
M. Míčko: Výtvarné dědictví Rukopisů  (Vyšehrad 1940)
Ferdinad Strejček: Závěrečné slovo o Rukopisech  (1947)
RKZ - dnešní stav poznání  (Academia 1969)

Rukopisové články v novinách, časopisech a odborných publikacích:
K. H. Mácha: Na úmrtí českého básníka  (1834)
Slavnost odhalení sochy Záboje  (Lumír 29.9.1857)
K. Sladkovský: Odhalení pamětní desky na rodném domku V. Hanky v Hořiněvsi  (7.8.1862)
K. Sladkovský: Slavnost nalezení rukopisu Kralodvorského ve Dvoře Králové  (28.8.1867)
Dobrovský a Rukopisy  (Světozor 1868)
Miklosič a rukopis Kralodvorský  (Památky archeolog. 1868)
E. Komárek: Aforismy o rukopisu Kralodvorském  (Památky archeolog. 1868)
Fr. Bartoš: Filologický důkaz, že Moravské národní písně jsou podvrženým dílem Fr. Sušila  (Obzor 1879)
S. Podlipská: Myšlénky prostého čtenáře o rukopise Zelenohorském a Královédvorském  (LUMÍR 1886)
A. Patera: V příčině rukopisu Královédvorského.  (NL 23.3.1886)
J. Grégr: Kritika Alšových ilustrací RKZ  (NL 8.7.1886)
J. Kvíčala: Osvědčení v příčině Rukopisu královédvorského  (Národní Listy 18.7.1886)
J. Kvíčala: (Zasláno.)  (Hlas národa 22.7.1886)
J. Grégr: Doslov k obraně prof. Kvíčaly  (NL 11.8.1886)
E. Krásnohorská: Slovo našim čtenářkám o RKZ  (Ženské listy 1886)
E. Krásnohorská: Českému dávnověku  (Zlatá Praha 1887)
Filosofové samovraždy  (NL 19.2.1887)
V. Řezníček: Starodávná paměť o založení města Přibyslavi  (NL 1889)
L. Pölzelbauerová: Při čtení Rukopisu  (1895)
J. Voborník: Ještě novější obrana RKZ  (NL 1896)
E. Smetánka: Boj o Rukopisy  (1897)
W. W. Tomek: Paměti z mého života  (1904)
Z. Nejedlý: Kotle a lesní rohy  (1906)
příspěvek septimána: Jak hájí p. dr. Píč RK  (ČAS 18.12.1911)
nekrolog Dr. Herbena: Pokoj lidem dobré vůle  (Čas 24.12.1911)
Josef Šusta: Nekrolog prof. Píče  (1912)
Arne Novák: Hankova družina a podvrhy rukopisné  (1913)
Karel Kádner: K novým sporům o Rukopis královédvorský  (Národní Politika 1912)
Karel Kádner: Nové spory o pravost Rukopisů kralodvorského a zelenohorského  (Národní Politika 1912)
Arnošt Kraus: Královédvorské povídačky. (Čechische Revue 1912)
Arnošt Kraus: Objevy pana Dra Pavla Kische v Rukopise Královédvorském   (Union 1918)
Emanuel Rádl: Rukopisy  (Nové Atheneum 1920)
L. V. Kratochvílová: Rukopisy Zelenohorský a Královédvorský  (Čech 1924)
J. Pekař: Rukopisy se stanoviska historického  (NL 1927)
Jiří Karásek ze Lvovic: Básník Rukopisů  (Tvůrcové a epigoni 1927)
Viktor Dyk: Ničemou snadno a rychle  (Národní Listy 1927)
Viktor Dyk: Nemůže být ani řeči  (Fronta 1927)
František Roubík: Účast policie v útoku na Rukopisy roku 1858  (1930)
Karel Horký: TGM a RKZ  (Fronta 1933)
J. Hilbert: Marný boj a přece něco  (Venkov 1933)
A. M. Píša: Hilbert žehná Vrzalíkovi  (Právo lidu 1934)
Josef Bareš: Dvě padesátiletá Rukopisná jubilea  (1936)
Jan Vrzalík: O Josefu Pekařovi, učenci a člověku  (Národní výzva 1937)
K. Kramář: Paměti  (1938)
J. Hobzek: Josef Pekař a Rukopisy  (Národní obnova 1939)
Fr. Mareš: Josef Pekař a Rukopisy  (Národní obnova 1939)
B. Říha: Alibi Václava Hanky  (Zpávy ČsR 1939)
Karel Andrlík: Chemie o Rukopisech  (Oběžník ČsR 1946)
Posudek českých chemiků z roku 1935  (Zprávy ČsR)
Pavel Eisner: Rok 1886  (Kulturní politika 1946)
Poslední bitva o Rukopisy  (Věda a život 1946)
Jiří Zhor: Hankovy Rukopisy a politika  (1947)
Felix Vodička: Iluze starých národních zpěvů  (ČSAV 1960)
Mojmír Otruba: Čtyři glosy před novou cestou RKZ  (1961)
Ferdinad Strejček: Na Boleslavské baště  (1961)
Miroslav Červenka: K novému převodu RKZ  (1962)
Jiří Šetlík: Rukopis Královédvorský  (1972)
Karel Krejčí: Některé nedořešené otázky kolem RKZ  (SLAVIA 1974)
Petr Čornej: Vystoupení Zd. Nejedlého proti RKZ v roce 1937 a jeho ohlas  (1977)
Václav Šmejkal: Kdo je autorem RKZ?  (Spolek českých bibliofilů 1980)
Josef Glückselig:  Bude Václav Hanka rehabilitován?  (Zápisník 1983)
Antonín Boháč:  recenze Vl. Kopecký Plno záhad kolem Hanky  (Česká literatura 1970)
Jiří Kovtun:  recenze Vl. Kopecký Plno záhad kolem Hanky  (Svědectví 1983)
F. Černý: Spory o pravost Rukopisů  (KRUH 1988)
J. Opat: Filozof a politik TGM V boji o Rukopisy  (Melantrich 1990)
M. Otruba: Pravé kontra nepravé Rukopisy - a co dál  (LtN 1992)
M. Otáhal: Význam bojů o Rukopisy  (MSb VII, 1992)
Stanovisko komise pro posouzení Protokolů...  (NM 1.9.1992)
H. Gordon Skilling: T. G. Masaryk - Proti proudu 1882-1914  (Práh 1995)
Jaroslav Marek: Jaroslav Goll - Zápas o Rukopisy  (Melantrich 1991)
Jiří Rak, Jiří Rulf: Žít ve zbožné lži  (REFLEX 1994)
František Adámek: Tataři na Moravě  (NEKLAN 1999)
Padělal proslulé rukopisy skutečně Václav Hanka?  (Lidové noviny 2.8.1999)
Václav Havel: Převzetí doktorátu na Michiganské universitě  (2000)
Václav Rameš: Čestmír, Jaroslav a Záboj  (2000)
Milan Nakonečný: VLAJKA. K historii a ideologii českého nacionalismu  (2001)
Marie Štemberková: Minulost v idealizované podobě  (FRAGMENT 2000)
Vladimír Macura: Rukopisy aneb O mystifikování českém  (2001)
Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk  (PRIMUS 2002)
Jiří Brabec: Boje o Rukopisy  (NLN 2002)
Pavel Kosatík: Sen o Rukopisech  (TÝDEN 2003)
Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách aneb Marnost bojů proti RKZ  (Stavovské divadlo 2004)
Aleš Česal: Zelenohorská tajemství  (2007)
Wolfgang Libal: ČEŠI Naši zvláštní sousedé  (2008)
Jiří Bílek: Kdo napsal hezky česky psané rukopisy? (2012)

Věda a Rukopisy:
Tzv. silvestrovské prohlášení o vyřešení otázky rukopisné  (31.12.1911)
prof. Vojtěch Šafařík
prof. Antonín Bělohoubek  (24.2.1887)

Diplomové práce o Rukopisech

Studie prof. Krejčího:
Karel Krejčí: Některé nedořešené otázky kolem RKZ  (SLAVIA 1974)
Dopis Dr. Enderse prof. Krejčímu  (15.2.1975)
Dopis Ing. Karla Urbana prof. Krejčímu  (18.2.1975)
Dopis Fr. Adámka prof. Krejčímu  (25.3.1975)

Práce univ. prof. Dr. Viktorina Vojtěcha:
Jak jsem dospěl ke zkoumání RKZ  (Zprávy ČSR 1935)
Mohly být Rukopisy vyrobeny v 19. století?
Padělky rukopisů - jich možnosti a nemožnosti
Aby bylo jasno
O zkoumání starých rukopisů

Jan Evangelista Purkyně:
Recenze "Die ältesten Denkmäler ..." (Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1841)

Umění a Rukopisy:
Jiří Urban:  Rukopisy ve výtvarném umění

Rozhlas a televize:
Přednášky čsl. rozhlasu: Pravda o Rukopisech  (Radiojournal 1936)
Čsl. rozhlas: Mýtus a pravda  (23.9.1967)
Čsl. rozhlas: Ještě jednou k RKZ  (24.9.1970)
Rozhlasová universita: Rukopisné padělky - iluze a realita  (5.2.1992)
Kritický klub: Poslední tečka za Rukopisy  (24.4.1999)

Radúz Činčera: Příběh Rukopisů  (Lapidárium 1995)
- dopis Ing. Urbana České televizi  (13.2.1995)
Dr. Kostílková: Příběh falešných nápisů  (Lapidárium 1995)
Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk!  (podzim 1997)
Ladislav Gerendáš: Salón český  (leden 1999)
Literární revue Třistatřicettři  (červen 2000)
Petr Palouš: Všechno je jinak  (9.11.2003)
Jiří Gruša: ...a pravdy každému přejte  (13.11.2003)
Na plovárně se Zdeňkem Neubauerem  (10.2.2004)
Literární revue Třistatřicettři  (leden 2008)
Televize NOVA: RUKOPISY  (1.2.2010)

Film a divadlo:
Jan Pixa ml.: Náš věčný zápas  (videOKa 1994)
Cimrman, Smoljak, Svěrák: České nebe + seminář Rukopisné padělky (2008)

Internet a Rukopisy:
Mgr. Jan Horálek: "Králo" a "Zeleno" - pokolikáté? (listopad 1994)
Viktor Šlajchrt: Neviditelný profesor (25.2.1998)
Viktor Šlajchrt: Rukopisné boje pokračují (15.4.1998)
Viktor Šlajchrt: Kulturní mise (16.4.1998)
Protokoly o zkoumání RKZ tzv. Ivanovovým týmem (1967-1974) - [doc. Podolský, MFF UK]

Miscellaneous:
Recenze:
rec. Poslední tečka - za čím? (Týden 1998/48)
rec. Poslední tečka za Rukopisy? (Lidové noviny 28.1.1999)
rec. Metamystifikace (Souvislosti 1/1999)

Dopisy:
Dopis Augustina Cordy  (2.1.1840)
Dopis Augustina Cordy  (7.3.1840)
Dopis Jacoba Grimma P.J.Šafaříkovi o pravosti RZ  (10.10.1840)
Dopis Ferd. Schulze prof. A. V. Šemberovi  (17.1.1878)
Dopis Fr. Braunera příteli A. V. Šemberovi  (3.3.1878)
Masarykův dopis Gebauerovi  (18.1.1886)

Fejetony a kritiky:
Jan Neruda  Fejetony o Rukopisech
Karel Čapek  Nové skládanie o velikém pobitie Tataróv  (14.11.1917)
Karel Čapek  Ještě jednou RKZ ?  (3.1.1918)
Karel Čapek  Ještě RKZ  (9.3.1918)
Karel Čapek  Paul Kisch a jeho boj o pravdu.  (1919)

Tento den ...

Rukopisy v beletrii:
Václav Beneš Třebízský: Pod skalami  (1874)
Václav Beneš Třebízský: Anežka Přemyslovna  (1878)
Václav Beneš Třebízský: Královna Dagmar  (1883)
Helena Dvořáková: Pád rodiny Bryknarů  (1965)
Marie Šulcová: Ladění pro dvě struny  (1990)

Parodie a pamflety:
Píseň, v kteréž se vypisuje to veliké rukopisů falšování...  (1860)
Nová píseň o hrozném sfalšování starých památek...  (1886)
Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv.  (1886)
Záboj, Slavoj i Luděk  (1892)
Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv.  (1917)
Jaloslav Klackobor:  Passio s. Mutani Gloriosi Martyris
J. S. Machar:  Boží bojovníci  (vlastenecké epos z XV. století z Rukopisu Vinohradského)
Karel Juda: Pamflet na RK  (1938)
D. Dvořák:  Příspěvek k otázce pravosti tzv. Rukopisu královéhradeckého.  (1984)

Poslední změna:  8.1.2014


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná