Starodávné básně rukopisů
Zelenohorského a Královédvorského

Podle čtení prof. Dr. Frant. Mareše
1934

Ukázka strana 62:
Tato báseň jeví něžné toužení milenčino po milenci, jenž jí posílá pozdravení ve způsobě kytice po potoku k ní plynoucí. Německý básník Goethe přeložil tuto píseň do německého jazyka, avšak pozměnil v ní pořadí řádek a tím i její původní smysl.

      VIII. KYTICE

   Věje větříček s kniežeckých lesóv,
   běže zmilitka ku potoku;
   nabiera vody v kovaná vědra.
   Po vodě k děvě kytice plyje,

 5. kytice voná z viol a róží.
   I je sě děva kyticu lovit,
   spade, ach, spade v chladnú vodicu.
   Kda bych věděla, kytice krásná,
   kto tebe v kyprú zemicu sáze,

10. tomu bych dala prstének zlatý.
   Kda bych věděla, kytice krásná,
   kto tebe lýkem hebúčkým sváza,
   tomu bych dala jehlici z vlasóv.
   Kda bych věděla, kytice krásná,

15. kto tě po chladnej vodici pusti,
   tomu bych dala vienek svój s hlavy.


Starodávné básně rukopisů Zelenohorského a Královédvorského
Podle čtení prof. Dr. Frant. Mareše vydal Dr. Václav Perek, předseda Čsl. společnosti rukopisné. V Praze 1934. Nákladem časopisu "Národní Republika". Knihtiskárna Zdeněk Binko, Praha II., Vodičkova .22. Cena Kč 5,-. Formát 19 x 14 cm. Počet stran 71.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [P-062]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná