Píseň pod Vyšehradem
čtení Václava Hanky
1843

Strana 117:

    Pieseň pod Vyšehradem.

    Ha ty náše slunce, Vyšehrade twrd!
   Ty směle i hrdě na priekře stojiéš,
   na priekře stoieši všem cuzím postrach.
   Pod tobú řeka bystra valié sě,
   valié sě řeka Vhltava jara.
    Po kraju řeky Vhltavy čisty,
   stojé sila chvrastia pochládeček mil:
    Tu slavieček malý veselo pěje,
   pěje i mutno, jako srdéčko
   radost žel jeho čuje.
    Kéž jáz ism slavieček v zeleném luze;
   ručebych tamo lecial, kdě drahá chodié
   večerem pozdno, večerem pozdno.
    I když vše milost budié, všeliký živok
   velim snabzěnstviem jeje želie:
    Jáz nebožčiek tužiu po tobě lěpá,
   pomiluj chu(da! pomiluj chuda)!


Rukopis Kralodvorský, a jiné výtečnějšie národnie spěvopravné básně,
Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s pripojeniem polského, južno-ruského, illyrského, krainského, hornolužického, německého i anglického prěloženie. Vydánie čtvrté Váceslava Hanky, rytierě řádu sv. Vladim., bibliothékárě Českého národnieho Museum. V Praze 1843. Nákladem vydavatelovým.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná