Rukopisy
ZELENOHORSKÝ
a
KRALODVORSKÝ

V Praze MCMXXVII

Podle Hankovy Polyglotty (1852) text zrevidoval František Krčma.


    VIII.  K Y T I C E.

   Věje větřieček s kniežeckých lesóv,
    běže zmilitka ku potoku.

   Nabiera vody v kovaná vědra,
    po vodě k děvě kytice plyje.

   Kytice vonná z viol a róží,
    i je sě děva kyticu lovit;
    spade, ach! spade v chladnú vodicu.

   Kdabych věděla, kytice krásná,
    kdo tebe v kyprú zemicu sáze;
    tomu bych dala prstének zlatý.

   Kdabych věděla, kytice krásná,
    kdo tebe lykem hebúčkým sváza;
    tomu bych dala jehlicu s vlasóv.

   Kdabych věděla, kytice krásná!
    kdo tě po chladnéj vodici pusti,
    tomu bych dala vienek svój s hlavy.


Rukopisy Zelenohorský a Kralodvorský strana
Ilustrace č. 1 (s. 4)
Titulní list (s. 5)
RUKOPIS ZELENOHORSKÝ (s. 7)
I.  Sněm. (s. 9)
II.  Libušin súd. (s. 10 až 13)
RUKOPIS KRALODVORSKÝ (s. 15)
I.  Oldrich i Boleslav. (s. 17 až 19)
II.  Beneš Hermanov. (s. 20 až 24)
Ilustrace č. 2 (s. 21)
III.  Jaroslav. (s. 25 až 36)
Ilustrace č. 3 (s. 31)
IV.  Čestmír a Vlaslav. (s. 37 až 46)
Ilustrace č. 4 (s. 41)
V.  Ludiše i Lubor. (s. 47 až 53)
Ilustrace č. 5 (s. 51)
VI.  Záboj, Slavoj a Ludiek. (s. 54 až 63)
Ilustrace č. 6 (s. 61)
VII.  Zbyhoň. (s. 64 až 66)
Ilustrace č. 7 (s. 67)
VIII.  Kytice. (s. 69)
IX.  Jahody. (s. 70 a 71)
X.  Jelen. (s. 72 až 75)
Ilustrace č. 8 (s. 73)
XI.  Róže. (s. 76)
XII.  Zezhulice. (s. 77)
XIII.  Opuščená. (s. 78)
XIV.  Skřivánek. (s. 79)
Zakrakocie v hradě vr(an).. (s. 79)
Objasnění nepovědomějších slov.    (s. 81 a 82)
Doslov (Fr. Krčma). (s. 83)
OBSAH. (s. 84)

Strana 83:
Toto vydání Rukopisů je založeno na Hankově Polyglottě z r. 1852; při tom bylo přihlíženo k vydáním starším a i k fotografickému snímku, který byl základem tam, kde se Hanka příliš odvážně odchyluje od rukopisu. Polyglotty jsem použil proto, že Hankovo čtení některých míst a výklad jejich jsou již v této době celkem ustáleny proti vydáním starším. Připojuji i Hankovo "Objasnění nepovědomějších slov", na něž se neprávem zapomíná; přispěje k jasnějšímu porozumění textu a osvětlí i jazykové úsilí jeho skladatelů, které k dílu tomuto vedla nejhoroucnější láska vlastenecká, jíž se zdařila díla nehynoucí krásy umělecké.
Jejich památce připisuji toto nové vydání Rukopisů.

V Praze 15. května 1927.
Fr. Krčma.

Rukopisy ZELENOHORSKÝ a KRALODVORSKÝ
Devátý svazek knihovny STOŽÁR. Text zrevidoval Dr. Fr. Krčma, osmi lepty vyzdobil J. Konůpek. Vytiskla Státní tiskárna v Praze v typografické úpravě Karla Dyrynka ve 115 výtiscích, z nichž 15 jest neprodejných. Lepty tiskl Mirro Pegrassi. K desíti výtiskům připojeny lepty ve zvláštním sledu na císařském japanu. Svázal Ant. Tvrdý v Praze. Vede a vydává Karel Janský v Praze II., na Palackého nábřeží číslo  4. Číslo výtisku: 64.
Ruční papír NETTUNIA. Na posledním listu je podpis (tužkou): Jan Konůpka.

Knihovna Akademie věd ČR  [sign. UC 904]


Prof. Jan KonůpekR K Z   (8 leptů)   MCMXXXVI
V roce 1936 vydáno ve 3 výtiscích 8 leptů RKZ jako přetisk edice Stožár 1927.
Knihovna České společnosti rukopisné   [sign. 79]
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná