Pamietnik  Warszawski
czyli Dziennik nauk i umieietnosci.
1820

Pamietnik  Warszawski
Tom  XVII.
List do redakcyi Pamietnika Warszawskiego 89-93
Zabóy, Slawóy i Ludiek. 94-109
Zbichon. 393-397

Poznámka:
Píseň "Zabóy, Slawóy i Ludiek" je vytištěna česky i polsky. Polský překlad v próze je v horní polovině stránky, pod ním je staročeská verze ve verších. Jméno překladatele není uvedeno. Pod Listem do redakcyi Pamietnika Warszawskiego (s prylaczeniem piesni pod tytulem Zabóy, Slawóy i Ludiek) je uvedena zkratka M. (asi Majewski, kterému poslal Ant. Jungmann výtisk RK a přepis Libušina soudu). Píseň "Zbichon" přeložil Kaz. Brodzinski, je vytištěna pouze polsky.

Ukázka překladu - strana 393:


   Z b i c h o n.
Duma przelozona ze staro-Czeskiego iezyka.

  Od dawnego czasu
   Golabek z daleka
  Przybiega do lasu
   Zalosnie narzeka:
  "O móy lesie stary!
   Szczesny w tobie zylem,
  Tu ia wiek móy iary
   Z kochanka pedzilem.
  Zbichon z obcych rodu
   Wzial kochanke moie
  Do twardego grodu
   Poniósl w swe podwoie."
  ... ... ...

Pamietnik Warszawski czyli Dziennik nauk i umieietnosci. Rok szósty. Tom XVII. Warszawa 1820. Naklad i Drukiem Zawadzkiego i Weckiego Uprzywileiowanych Drukarzy i Ksiegarzy Dworu Króla JMci Polskiego. Formát 19 x 11 cm. Počet stran 531.

Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 92 H 16]
Národní knihovna v Praze  [sign. 37 G 136]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná