RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ.
Nejprvnější ilustrované vydání.
Kreslil akademický malíř Josef Scheiwl.
Text upravil a úvody opatřil prof. J. Kořínek.
V Praze 1873.

Rukopis  Královédvorský.

Rukopis Královédvorský má jmeno své od města Králové Dvoru, kdež r. 1817 od V. Hanky ve sklepě věže kostelní nalezen jesť. Rukopis tento sestává z dvanácti lístkův v malé osmerce drobným písmem ozdobně psaných mimo dva úzké proužky, na nichžto jenom jednotlivá slova a písmena čísti lze. Obsahujeť pak Rukopis Král. básně epické, lyricko-epické a lyrické. K epickým básním připočísti dlužno zpěvy známé pode jmenem: Záboj a Slavoj, Čestmír a Vlaslav, Oldřich a Boleslav, Beneš Hermanóv, Jaroslav, Ludiše a Lubor; k lyricko-epickým náleží: Jelen a Zbyhoň, k lyrickým pak: Kytice, Jahody, Růže, Zezhulice, Opuštěná (Zarmoucená), Skřivánek. - Napsán jesť Rukopis Král. ku konci třináctého století, avšak básně v něm obsažené sahají původem svým do rozličných věkův, ano i některé z nich do doby pohanské. Kdo byl jich skladatelem, písařem aneb sběratelem s jistotou udati nelze.


Rukopis Královédvorský.
Nejprvnější ilustrované vydání. Kreslil akademický malíř Josef Scheiwl. Text upravil a úvody opatřil prof. J. Kořínek. V Praze 1873. Nakladatel: kněhkupectví I. L. Kober. Formát 17 x 12,5 cm. Počet stran 77.

Knihovna Čsl. společnosti rukopisné v Praze  [sign. 224]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná