Josefa Wenziga
Sebrané spisy
Praha 1874.

Pohled s Vyšehradu.
Rukopis zelenohorský.
Libušin súd!   (ukázky) 303-306
Rukopis kralodvorský.
Čestmír a Vlaslav   (ukázky) 307-309
Záboj a Slawoj   (ukázky) 312-315
Jaroslav   (ukázky) 320-323
Ludiše a Lubor   (ukázky) 327-328

Ukázka - strana 303:


       Libušin súd!

    "Aj Vltavo, če mútiši vodu?
    Če mútiši vodu strěbropěnu?
    Za tě liuta rozvlajáše buria,
    Sesypavši tuču šíra neba,
    Oplákavši glavy gor zelených,
    Vyplákavši zlatopieskú glínu?"
Josef Wenzig   (18.1.1807 - 28.8.1876)
c. k. školní rada, ředitel reálky. Zasloužil se o rozvoj českého školství. Napsal libreta k Smetanovým operám Dalibor a Libuše (německy). V knize Blicke über das böhmische Volk, seine Geschichte und Literatur... přeložil ukázky z Rukopisů (1855). V Sebraných spisech jsou ukázky z Blicke über... v českém jazyce.
Josefa Wenziga Sebrané spisy
Národní bibliotéka. Výbor prací čelnějších spisovatelů českoslovanských. Díl devatenáctý. Spisy Josefa Wenziga. Svazek druhý. V Praze 1874. Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Formát 14,5 x 11 cm. Počet stran 408.

Moravská zemská knihovna v Brně  [sign. 1-213.28]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná