RUKOPISY
KRÁLOVÉDVORSKÝ
A ZELENOHORSKÝ

BLOK 2000

Strana 65 až 67:

      KYTICE

     Věje větříček
    z knížecích lesů,
    běží milá
    ku potoku,
    nabírá vody
    v okovaná vědra.

     Po vodě k dívce
    kytice plyne,
    kytice vonná
    z fial a růží.

     Začala dívka
    kytici lovit:
    spadla, ach, spadla
    v chladnou vodičku!

     "Kdybych věděla,
    kytice krásná,
    kdo tebe v kyprou
    zemi sázel,
    tomu bych dala
    prstýnek zlatý.

     Kdybych věděla,
    kytice krásná,
    kdo tebe lýkem
    heboučkým svázal,
    tomu bych dala
    jehlici z vlasů.

     Kdybych věděla,
    kytice krásná,
    kdo tebe po chladné
    vodičce pustil,
    tomu bych dala
    vínek svůj z hlavy."
    


Překladatelská poznámka:

"Stalo se někdy zvykem studovat knihy o starých literárních dílech, hovořit a psát o nich - ale stará díla sama nečíst. A můj překlad Rukopisů chce alespoň nepatrně rozšířit počet těch, kteří o nich nejen slyšeli... Nedbala jsem při něm přespříliš na vědecké i pseudovědecké spory, pokusila jsem se jenom sobě i jiným básně nově přiblížit. Vycházela jsem proto z "tradiční podoby" Rukopisů, zejména z "malého" kritického vydání RKZ F. X. Prusíka z roku 1886 a z vydání Rukopisu králodvorského z téhož roku (obojí u Františka Šimáčka v Praze), které tehdy vyšly (opět péčí Prusíkovou) s podtitulem "staročeské zpěvy hrdinské a milostné". V souhlase s těmito vydáními volím pořadí i názvy básní - včetně méně obvyklého "Jaromír a Boleslav" - a vypouštím "podtituly" básní. Zbihoň však upravuji na Zbyhoň. V RZ se nepřidržuji "tradičního" členění textu - podle současného vědeckého poznání připojuji devět veršů kdysi považovaných za zlomek samostatné básně Sněm k básni Libušin soud jako její součást. Snažila jsem se o převod moderní, dobře čitelný současnému čtenáři, a proto jsem se vyhýbala zbytečným archaismům, snažila se vyjasnit věcné nesrozumitelnosti apod. Samozřejmě při zachování původní atmosféry díla. Ne vždy jsem překládala "doslovně", srozumitelnost jsem nadřazovala i nad přesnost formy. Upravovala jsem také "tradiční" interpunkci a místy dělení básní na odstavce a části.
- emn - "


V knize jsou použity ilustrace Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Karla Svobody a J. M. Trenkwalda.
Na zadní straně obálky je tento text:
"Nový překlad Rukopisů je srozumitelný, bez zbytečných archaismů. Zaujmout může i čtenáře, který se příliš nezajímá o spory nad touto literární památkou, kdysi pokládanou za výjimečné dílo středověku, stačí, má-li v oblibě hrdinské zpěvy, mýty a romantické příběhy."


Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
Přebásnila Ester Marie Nováková. Graficky upravil Evžen Navrátil. V roce 2000 vydalo Vydavatelství BLOK jako svou 62. publikaci. Vytiskl Akcent Třebíč. Vydání v tomto přebásnění první. V knize byly použity ilustrace Mikoláše Alše, Karala Svobody, J. M. Trenkwalda a Josefa Mánesa. Formát 24 x 16,5 cm. Počet stran 88.

Knihovna České společnosti rukopisné  [sign. 1105]


©  Ester Marie Nováková
©  BLOK