Dopis Dr. Julia Heidenreicha Čs. společnosti rukopisné:


V Praze 23. února 1939.

Titl.
Čs. společnosti rukopisné
v Praze.

Děkuji Vám srdečně za vzácnou pozornost, již jste mi prokázali zasláním Svého projevu ze dne 16. ledna t.r. Dostal jsem jej teprve včera. Pročetl jsem jej s velkou pozorností a dovolte, abych se připojil s upřímnými sympatiemi k Vaší lásce k RKZ, jež také řadím k nejzajímavějším památkám naší literatury.
Naprosto však nesouhlasím s Vaší upřímnou snahou prohlásiti RKZ za památky staročeského písemnictví. Studuji RKZ už mnoho let v souvislosti s vývojem všech slovanských literatur a nacházím stále nové doklady pro to, že RKZ jsou výtvory 19. stol. a že je jejich autorem Václav Hanka. Až budu míti všecek materiál pohromadě a až mi to můj pracovní a studijní program dovolí, sdělím se o výsledky svých bádání s veřejností.

V úctě
Dr. Jul. Heidenreich.

Československá společnost rukopisná v Praze českému národu RZK  (strana 1 + strana 2).

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná