PhDr. Julius Enders
Rukopis
Zelenohorský
a Královédvorský

Kritické, nejdůležitějšími poznámkami opatřené vydání.
NEKLAN 1991.

První publikace nakladatelství NEKLAN vyšla v roce 1991 nákladem 1000 výtisků.
Formát 25 x 17,5 cm. Počet stran 80. Brožované vydání.

O b s a h:

Kapitola 1   Na úvod
Kapitola 2 Rukopis Zelenohorský
2.1 Sněmy
2.2 Libušin Soud
Kapitola 3 Rukopis Královédvorský
3.1 Proužky
3.1.1 Proužek 1, str. 1
3.1.2 Proužek 2, str. 2
3.1.3 Proužek 3, str. 3
3.1.4 Proužek 4, str. 4
3.2 Oldřich
3.3 Beneš Heřmanóv
3.4 Jaroslav
3.5 Čestmír a Vlaslav
3.6 Ludiše a Lubor
3.7 Záboj
3.8 Sbyhoň
3.9 Kytice
3.10 Jahody
3.11 Jelen
3.12 Róže
3.13 Žezhulice
3.14 Opuštěná
3.15 Skřivánek
3.16 Zlomek písně
Kapitola 4 Poznámky
4.1 Poznámky k "Sněmům"
4.2 Poznámky k "Libušinu soudu"
4.3 Poznámky k Proužkům
4.4 Poznámky k "Oldřichovi"
4.5 Poznámky k "Beneši"
4.6 Poznámky k "Jaroslavu"
4.7 Poznámky k "Čestmíru"
4.8 Poznámky k "Ludiši"
4.9 Poznámky k "Záboji"
4.10 Poznámky ke "Sbyhoni"
4.11 Poznámky ke "Kytici"
4.12 Poznámky k "Jahodám"
4.13 Poznámky k "Jelenu"
4.14 Poznámky k "Róži"
4.15 Poznámky k "Žezhulici"
4.16 Poznámky k "Opuštěné"
4.17 Poznámky ke "Skřivánkovi"
4.18 Poznámky ke "Zlomku"


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná