PhDr. Julius Enders
Jazykovědný rozbor
Rukopisu Královédvorského, Zelenohorského

a dalších staročeských textů s nimi spojovaných
NEKLAN 1993.

Publikace vydaná nakladatelstvím NEKLAN v roce 1993 nákladem 200 výtisků.
Formát 29 x 20,5 cm. Počet stran 388. Brožované vydání.

Obsah

Tato publikace byla RNDr. Jiřím Demlem převedena do hypertextového tvaru a vystavena na www stránkách České společnosti rukopisné. Publikace je vystavena výhradně pro studijní účely s laskavým svolením nakladatelství NEKLAN. Text není dovoleno jakýmkoliv způsobem dále publikovat bez souhlasu autora a nakladatele!

Jazykovědný rozbor Rukopisu královédvorského, zelenohorského a dalších staročeských textů s nimi spojovaných, zkráceně zvaný Jazykovědný rozbor Rukopisů.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná