Miroslav Ivanov
Tajemství RKZ
Mladá fronta - Edice Kolumbus
Praha 1969.

I. Konfrontace

O bitvě, která nebyla
Pozvání k návštěvě - První pochybnosti - Jaká písmena se píší ve slovech Hrubá Skála - Kdy vznikl lesní roh - Záhadný obraz - Co věděl K. J. Erben? - Osm možností

V rejstříku pod heslo "mužové"...
Tři výpovědi kostelníka Šafra - Místo za almarou, kde to "šeptalo" - Do děje vstupuje Hankův přítel Sklenčka - Byly varhanní měchy vyspraveny zlomky Rukopisů? - Farář Vogel pamatuje "zabledlý" inkoust - Šestkrát pro pátera Borče

První kroky
Jak vypadalo místo nálezu - Dveře s železným kováním - Nápis na stěně - Hovoří čísla z pamětní knihy

Kde končí pravda a začínají legendy
Láska slečny Aloisie Pušové - Co si pamatoval Václav Hanka - Kdyby měl kaplan Borč část RK... - Další objevy v kostelním sklípku

Kdo nalezl Rukopis královédvorský
Kdy zemřel kaplan Pankrác Borč - Poslední vůle - Inventář majetku nedává odpověď - Jak vysvětlit slova "ego invent" a kdo je napsal

Podíl Václava Hanky
Tři důležité dopisy - Hanka mění svou výpověď - Co si zapsal v roce 1831 pan Deinhardstein z Vídně - Vzpomínka c. k. listovního Šťovíčka - Možno věřit Alizarovu svědectví?

Hypotéza značně důležitá
Po stopách kaplana Peikera - Kdo byl kněz s plnovousem? - "Kostelnický rebus" - Našel se exfrantiškán Schubert - Pro a proti panu Deinhardsteinovi - Problémy Šťovíčkova svědectví

II. Možnosti

Pět argumentů pro pravost
Jak vypadá RK - Byl jeho autorem Záviš z Falkenštejna? - Poetické možnosti V. Hanky - Úsudek J. Karáska ze Lvovic - Hankovy neznalosti potvrzuje Palacký, Šafařík i Gebauer - Co znamená "dobrytanye"? - Chyby v přepisu i překladu - Záhada slova "linhem" - Problém časové tísně - Chemické otázky - Proč klesala falzátorova kvalifikace

Pět argumentů proti pravosti
Tři údobí podvrhů - Známost s pražským učitelem krasopisu - Pomáhal Hankovi přítel chemik? - Co musel falzátor prostudovat - Jak Hanka předčil Palackého, Šafaříka i Jungmanna - Dokonalá interpolace Legendy o sv. Prokopu - Může místopis usvědčit? - Básník montáží - Profesor Dolanský podává nové důkazy

Prvním pomocníkem měl být Josef Linda
Ossian a jeho tvůrce - Další podvrhy - Žižka na Slovensku - První podezření vyslovuje Dobrovský - Linda nachází Píseň vyšehradskou - Co se ukrývalo za slovem "kameny" - Generál Laudon a jeho lest - Věděl K. H. Mácha o Lindově falzátorství? - Předmluva, která nebyla pouhou předmluvou

Od pochybností k důkazu o vině je daleko
Kočár s neznámými pány - Rozdíl v kvalitě - Jak chápat Lindovu předmluvu - Výpůjčky od Schillera - Kdo byl autorem parodie Volmír - Sámo = Záboj? - Porota nemá přesvědčivé důkazy

Další podezřelí - V. A. Svoboda a Josef Jungmann
Příliš prostořeký přítel - Studuje se Makbeth - Šifrovací klíč, tentokrát v Klicperově Blaníku - Goethe se diví - Originál RK byl prý německý - Slůvko "rozkošem" má svou cenu - Bratří Jungmannové - Čte se "ietue" nebo "tetui" - Odměna 100 zlatých

Nikdo jim to nedokázal
"Pádné důvody" - Co dokládají Čelakovského dopisy - Fr. L. Rieger se mýlil - Hlavolam básně Slavoš - "H" ve slově Whltawa = stopa - Chyba pana Büdingera - Óda na mír Evropy - Hledá se rukopis Blaníku - Hrál Svoboda úlohu Zbyhoně? - Nalézt tak divadelní ceduli...

Krycí falza byla a jsou
Nálezce, který se nikdy k nálezu nehlásil - Jak se dostal negativní otisk PV do Štýrského Hradce - Souvislost mezi RK a RZ - Dobrovský se hájí a útočí - Podivný skriptor universitní knihovny - Báseň Jelen na rubu MPKV - Podvržená mytologie v Mater verborum - Počítáme glosy s T. G. Masarykem - Desky usvědčují falzátora - Co říká anděl Panně Marii - 9 nebo 35 slavných Čechů - Otazníky kolem Libušina proroctví

Krycí falza nejsou a nebyla
Podvrženost PV není chemicky dokázána - Konduktér Nageholz se zlobí - Ještě slovo ke Kačičovi - Písařská dílna na biskupském dvoře Jana ze Středy - Známost s Petrarkou - Z. Winter klade otázku: Kam se ztratilo 8 svazků staročeských písní - Dub kontra lípa - MPKV není palimpsest - Falšovaly se glosy MV v roudnickém klášteře? - Trik s Evangeliem sv. Jana - "Tajemné šepty po Praze" aneb podvrh Jungmannovy básně Krok

Povaha se nedá zapřít
Ctižádost, či vlastenectví - Vetchý lístek neznámého anonyma - Podivuhodná "shoda" kramářské písně - Běží o metodu tvorby - Podvod s Dalimilovou kronikou - Další podvod s Májovým snem - Píseň Moravo, Moravo a její autor - Do hry se dostává skladatel Franz Liszt - Husitská píseň končí v Londýně - Mince Velkomoravské říše - Kdy byla vytištěna první česká kniha

Každý Čech znal ctihodnou jeho tvář
Hanka a Národní museum - Co říkal Jan Neruda - Slovan a vlastenec - Jak to bylo s tzv. podvody - Podíl hraběnky Šlikové - Záhadné mince daroval hrabě Nostic - Rukopis z Oseckého kláštera - Proč falzátor nevytrhl stránku s letopočtem? - Mánes, Myslbek a Smetana - Profesor Krejčí přichází s novou hypotézou

Soudní proces Václava Hanky
Znovu to začalo ve Dvoře Králové - Vídeň má starosti - Přičinlivý pražský policejní ředitel - Anonym útočí na Hanku - Soudní spor - Výslech svědků - Rozsudek: dva měsíce vězení - Zasahuje sám císař - Nálezce nemusel být padělatelem

III. Zápasy

TGM a Rukopisy
Přichází Masaryk - Co vyžaduje čest národa - Stupnice průkaznosti - Kdo je to "literární šmok" - Neruda píše o TGM - Fr. Dollfus z Chicaga = Ludvík Masaryk v Hustopeči - TGM jako satirik - Památný den: 21. leden 1886 - Antedatování důležitého dopisu

I filologie může být napínavá
Gebauerovy důkazy - Kdo stál v pozadí - Jsem nyní jako štvaná zvěř - Profesor Kvíčala hrozí sebevraždou - Schůzka tří - Váha tzv. koincidencí - Jak se dostaly do RK moravismy - Svědectví vydává Legenda o sv. Kateřině ze Stockholmu - O slovo se hlásí středověká skladba Milion - Znal autor Milionu báseň z RK? - Gebauerův proužkový důkaz "pro každého"

Co tvrdil (a tvrdí) historik
Jak to bylo s knížetem Oldřichem - Co zapsal Kosmas, Dalimil a další - Dvojí vláda knížete Jaromíra a její problémy - Jak je to s "bránou přes Vltavu" - Kde vychází Slunce - Strahov či Petřín - Schedelova světová kronika a její úloha v našem sporu - Libreto Hankovy opery Božena - O básni Beneš - Kdy vzniklo jméno Hrubé Skály - Obraz a jeho tajemství - Historie slova "tábor" - Byla bitva u Olomouce? - Dopis krále Václava I. - Jezuité zasahují - Co je to "Ahané" - Kde leží Hostajnov

Paměť přibyslavská - další mystifikace, či důkaz
Zajímavé svědectví - Osudy PP nejsou vyjasněny - Potvrzuje PP pravost Rukopisů? - Kníže Spytihněv vstupuje do děje - Jaký byl přibyslavský městský znak - Heraldický důkaz lze vyvrátit

Paleografie nevěští minulost
První soudy o RK a RZ - Masarykovo Athenaeum přináší paleografické námitky - Zmatek se zkratkami - Když se omyly stávají systémem - Sebevražda Dr. J. L. Píče - Devět bodů univ. prof. Dr. Friedricha odsuzuje RKZ - Závěr univ. prof. Dr. Fialy - Jak je to s písmenem G - Záhadné tvary v RZ se nápadně podobají notovým značkám z konce 9. století

Chemie věří v Rukopisy
Už v roce 1835 začaly pokusy - Razurová komise - Gebauer zkoumá korektury a razury a dochází k překvapujícímu zjištění - Proč asi písař RK archaizoval text - Svědek Hankova "obtažení písmen", který už nemohl svědčit - Původní písmo a razury se vodou nesmývají, Hankovy tahy ano - Zvlášť upravený pergamen a inkoust? - Chemická komise pracuje - Výsledky hovoří pro pravost - Bělohoubkův žebříček - Berlínská modř otvírá další záhadu - "Hanka fecit" = důkaz o Hankově falzátorství? - Zasahuje univ. prof. V. Vojtěch - Provedl jsem tisíce pokusů s inkousty - Věda nevěří v chemické zázraky

IV. Hledání

Hledá se přítel X
Učitel krasopisu, litograf nebo někdo jiný? - Hankův svatební svědek - Pár slov o Horčičkovi - Malíř obrozenecké společnosti - Kam jezdil inspektor obrazárny

Stopa směřuje na Zelenou Horu
Anonymní dopis - Dobrovského hypotéza o podvrhu Libušina soudu - Zasahuje páter Voříšek - Svědectví nepomuckého děkana - Pamětní kniha P. Krolmuse - Co si pamatoval malíř - Proč se Hanka nehlásil k dávnému příteli - Cestář má dobrou paměť

Co věděl pan důchodní ze zámku
Osud Josefa Kováře - Stopy v klatovském archívu - Roztřesený podpis - Zelenohorský velkostatek dlužil Kováři přes 7000 zlatých - Znal se důchodní s Horčičkou? - Dvě stejné cedulky s rozdílnou větou - Kdy přišel Horčička na Zelenou Horu - Kniha kostelních účtů - O čem svědčí nástropní obraz

Řetěz podivných náhod
Byl Horčička "technologickou duší" podniku? - Podivná povaha - Horčičkovy listy Hankovi - Sběratel starých pergamenů - Co znamenalo červené čárkování v RZ - Správce colloredovské sbírky - Tajnosti holandského malíře - Enkaustická metoda a Horčička

Od Horčičky vede cesta k závěru
Výstava po stu letech - Horčička jako restaurátor - Theodorik na Karlštejně - Poznámka z 9. století - Roztok z popele - Obdivuhodný návrh - Recenze na knihu Jakuba Rouxe - Jak se zlatily iniciály - Ještě pochyby: Altamira, sv. Jiří z Pražského hradu a náhrobek sv. Vintíře v Břevnově - Co zbývá učinit

Hovoří protokoly Kriminalistického ústavu VB


Obrazová příloha:

1. Hankův rodný domek v Hořiněvsi, jak vypadal v minulém století
2. Kostel ve Dvoře Králové, kde Borč s Hankou nalezli RK. Kresba M. Aleš
3. Vchod do sklípku královédvorského kostela, kde došlo k objevu RK (pohled ze sklípku)
4. A tak to zde dodnes vypadá uvnitř...
5. Rukopis Hankovy básně na jeho přítele Sklenčku, podle některých svědectví prý účastníka nálezu RK (N)
6. Titulní strana prvního vydání RK z r. 1819
7. Rukopis královédvorský, strana s iniciálou N, která byla prozkoumána laserem
8. Rukopis zelenohorský, strana s iniciálou C, od níž vedla cesta k naší hypotéze
9. Takto vypadá první proužek RK...
9a. Emendace (oprava porušeného textu) proužku RK je pokus, kterým se má prokázat, že proužek není popsán náhodně zvolenými slabikami či úryvky slov, ale že tu kdysi existoval ucelený básnický tvar
10. Tímto způsobem se pokusil doplnit první proužek ing. dr. A. Kovář (viz přepis na předchozí straně - N)
11. J. Dobrovský, kresba Hankova přítele Fr. Horčičky, jednoho z hlavních hrdinů našeho vyprávění
12. Píseň vyšehradská, první v řadě "objevů"; Dobrovský ji prohlásil za falzum
13. Milostná píseň krále Václava, objevená v roce 1819
14. - a středověký latinský text, nalezený pod ní (N)
15. Báseň Jelen, která je na rubu pergamenu s Milostnou písní krále Václava -
16. - a další středověký text, zapsaný pod básní Jelen (N)
17. Obraz z Hrubé Skály, znázorňující porážku Sasíků. Kdy vznikl?
18. Takto vypadá přibyslavský znak, o němž se vedla velká diskuse. Zvláště o postavení "nožů"
19. Záhadný nápis z Hankovy pozůstalosti, obsahující některá řecká slova. Pisatel si tahy předkreslil tužkou, pak je obtáhl zelenou barvou (N)
20. Zkoušky různého písma z Hankovy pozůstalosti (N)
21. Hankova tajná abeceda z jeho pozůstalosti; ke každému znaku poznamenal odpovídající písmeno, pod tím jeho podpis (N)
22. Počátek rukopisu Hankova libreta k opeře Božena s důležitým datem "1004" (N)
23. Hankův rukopis z pozůstalosti o vpádu Mongolů r. 1241. Vztahuje se k básni Jaroslav. Ve druhé řádce zdola použil slova "tábor", které pod textem vysvětluje - jako Jungmann v r. 1805 a před ním Beckovský - jako "ležení" (N)
24. Hanka s Lindou si dělali výpisky ze středověké literatury (záhadné "kameny"?); pro Lindu je psal kdosi neznámý. Pod textem potvrzení příjemce: "Vidi Linda - 2. Jan. 1816"
25. První známé vyobrazení Prahy ze Schedelovy kroniky. Zachycuje "jižní bránu"
26. Josef Mánes kreslí v roce 1841 Fr. Horčičku
27. Horčička píše Hankovi neumělou staroslověnštinou (N)
28. Část nástropního obrazu Jaroslavovy bitvy s Tatary ze zámku Zelená Hora; podle iniciál soudíme, že obraz restauroval Fr. Horčička
29. Hankův vlastnoruční záznam o svatbě, vpravo podpis Horčičky jako svědka (N)
30. Téměř 50 ilustrací - dnes naprosto neznámých - namaloval Horčička do knižního vydání RKZ, které patřilo Hankovi. Přinášíme dvě z nich: k básni Ludiše a Lubor (N)
31. - a k básni Záboj. Tato kresba připomíná svou náladou pozdějšího J. Mánesa (N)
32. Tajemný text z Rukopisu zelenohorského, o němž kdysi odpůrci mylně tvrdili, že znamená "V. Hanka fecit". Fotografie originálu
33. Rentgenový snímek tohoto nápisu
34. Rekonstrukce spodního, miniového nápisu; provedl ak. malíř restaurátor J. Josefík (N)
35. Rekonstrukce vrchního, rumělkového nápisu; provedl J. Josefík (N)
36. Majuskulní M v textu Rukopisu zelenohorského -
37. - a pod ním umístěné p. Rekonstrukci provedl J. Josefík (N)
38. A ještě jeden příklad: opět majuskulní M z textu RZ -
39. - a pod ním částečně zakryté q. Rekonstrukci provedl J. Josefík (N)
40. Dlouhé měsíce trvaly zkoušky v laboratořích Kriminalistického ústavu. Desítky hodin trpělivé práce a odborných diskusí. Zprava: J. Šonka, D. Srnec, J. Sitta, J. Josefík a autor nad Zelenohorským rukopisem

Poznámka na závěr

Připomínka technická
Značka (N) v textu pod fotografickými přílohami připomíná, že tento materiál nebyl ještě nikdy zveřejněn.

Seznam literatury

Chronologická tabulka

Informace o autorovi

Obsah


Miroslav Ivanov: Tajemství RKZ
Vydala Mladá fronta, edice Kolumbus, svazek 45. Vytiskla Svoboda, grafické závody. 1. vydání, 652 stran. Praha 1969.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná