Miroslav Ivanov
Utajené protokoly
aneb geniální podvod

Ministerstvo vnitra ČR
Praha 1994.

Tato kniha má prostý cíl: rehabilitovat poctivé kriminalisty z let 1968-1970

Obsah
I.   Přípravy
1. Po rukopisu Máchova Máje pátrá J. Smrkovský
2. Jak to začalo
3. Schůzka se třemi ministry
4. Úmysly, plány, přípravy
5. Deník začíná 8. ledna 1968

II.   Heuréka
6. Zkoušky

III.   Konfrontace
7. Blíží se pohroma
8. Kudy, kudy cestička
9. Vše schvaluje Gustáv Husák
10. Dozvuky či naděje

Exkurz
Záznam z 26.4.1974 o předání materiálů ve věci RKZ

Poděkování, vysvětlení

Dobře utajené zkoumání...


Obrazová příloha:

1. Hospoda v Hoříněvsi, kde se 10. června 1791 narodil Václav Hanka
2. Idealizovaná podoba V. Hanky, dílo ak. sochaře Antonína Wagnera, muzeum ve Dvoře Králové
3. Ve sklípku kostelní věže (v pozadí) ve Dvoře Králové došlo na podzim 1817 k osudnému nálezu
4. Dodnes to sděluje pamětní deska na zdi kostela
5. Vděčné město postavilo na počest nálezce Hankův dům
6. V nedalekém Kuksu, charakteristickém Braunovými sochami, tragicky dožil svůj život P. Pankrác Borč, spolunálezce RK
7. Zelená Hora u Nepomuku, kde byl - též v roce 1817 - nalezen další Rukopis, opředený nejasnostmi; původně nazýván Libušin soud. Tvoří jádro libreta Smetanovy opery Libuše.
8. V komoře zelenohorského zámku připomíná pamětní deska tu chvíli, kdy důchodní Kovář objevil pergamenové listy... Předběhl shodou okolností Hankova svatebního svědka a přítele, malíře Františka Horčičku, který tu tehdy pobýval a měl rukopis nalézt sám?
9. Přátelství mezi Hankou a restaurátorem starých obrazů i chemikem Horčičkou bylo naplněno horoucím vlastenectvím; psali si staroslověnsky, aby jim nikdo nerozuměl
10. Horčičkův portrét od Josefa Mánesa z roku 1841
11. Tady jsme zachytili první a velice důležitou stopu: místo falzátorem odstraněné iniciály původního textu (v průsvitu)
12. Strana Rukopisu královédvorského s iniciálou "A"
13.-14. Falzátor překrýval zbytky jím špatně odstraněného původního textu jinými písmeny, tady místo "p" napsal "M" (Rukopis královédvorský)
15. Dodnes nerozluštěný nápis (?) z Hankovy pozůstalosti
16. Strana Rukopisu zelenohorského s iniciálou "D" slova "Dvě"; na stejném řádku je tajemný nápis. Zjistili jsme, že v původním latinském textu iniciálou "D" začínalo slovo "Domine"
17. Záhadný nápis, klíč k dešifraci (rentgen)...
18.-19. Zjistili jsme, že nápis je vytvořen dvěma červenými barvami; původní slovo "psalmus" napsal středověký písař miniem (Pb) - ale poněvadž ho falzátor potřeboval odstranit, zakryl ho rumělkovými (Hg) tahy, které vytvořily cosi nesrozumitelného
20. Další podvrženou památkou byla Milostná píseň krále Václava; takto vyhlíží falzátorův text -
21. - a toto je původní latinský text, který se nám podařilo vyvolat
22. Titulní list spisu P. J. Šafaříka a Fr. Palackého; oba byli přesvědčeni, že RK i RZ jsou skutečně středověké, pravé...
23. V roce 1886 se rozpoutal v české společnosti velký spor o "nalezené" památky; v čele těch, kteří pravdu povýšili nad laskavou lež, byl T. G. Masaryk (kresba M. Švabinského)
24.-25. Čeští nacionalisté volili k útokům na Masaryka a jeho druhy těžké zbraně - a nepohrdli ani nově vytvořenými, posměšnými písničkami
26. Nastala druhá polovina 20. století; článkem "O bitvě, která nebyla" rozvířil M. Ivanov dávné spory. Romantická představa této bitky, kdy jsme porazili Sasíky-vetřelce z turnovského muzea
27. Pak pomohla náhoda: kdysi, v roce 1951, byl při rozkulačování ing. Krouského, posledního majitele Máchova rukopisu Máje, za podivných okolností ztracen právě tento slavný rukopis -
28. - a místopředseda Ústřední komise lidové kontroly Josef Smrkovský se v roce 1965 rozhodl, že Máchův rkp. nalezne a tím vstoupí do povědomí kulturní veřejnosti. Navrhl spisovateli M. Ivanovovi, aby o tom napsal do Literárních novin fejeton... (Na snímku J. S. držící v ruce rkp. Máje v rozhovoru s ing. Krouským, propuštěným z vězení)
29. Spisovatel M. I. pak požádal Smrkovského, aby "se ujal" na ÚV KSČ a ve vládě i záležitosti s RKZ, které by měly být znovu přezkoumány nejmodernějšími přístroji. Komise provádějící v Kriminalistickém ústavu VB průzkum: (odprava) JUDr. J. Šonka, pplk. D. Srnec, mjr. J. Sitta, ak. mal. restaurátor J. Josefík a PhDr. M. Ivanov.
30. Některá zasedání komise - poté, co byl pplk. Srnec na podzim 69 vyhozen z Krimin. ústavu VB - se konala v ateliéru J. Josefíka
31. Ve chvíli oddechu (na zahradě J. J.): zleva J. Šonka a D. Srnec, zprava M. Ivanov a J. Josefík
32. Jakýmsi neveřejným, "utajeným" členem komise se stal známý filosof univ. prof. Jan Patočka
33. Konečně bylo zkoumání uzavřeno a napsán úvod k Protokolům, ten však nadřízené složky neschválily, protože se v textu uváděla jména v té době už proskribovaných lidí, J. Smrkovského a J. Hájka; celá stránka musela být vypuštěna
34. Když členové komise podepsali Protokoly, netušili, že dík normalizaci budou výsledky zkoumání na dlouhá léta uzavřeny v trezoru ministerstva vnitra a jejich publikování zakázáno


Miroslav Ivanov: Utajené protokoly aneb geniální podvod
Vydalo Vydavatelství a nakladatelství MV ČR Centurion jako svou 25. publikaci. Edice Lidé a zločin. Svazek 5. Vydání 1., Praha 1994.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná