Miroslav Ivanov
Tajemství Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského
Vydavatelství Blok
Praha 2000.

I. Konfrontace

1. O bitvě, která nebyla
Pozvání k návštěvě - První pochybnosti - Jaká písmena se píší ve slovech Hrubá Skála - Kdy vznikl lesní roh - Záhadný obraz - Co věděl K. J. Erben? - Osm možností

2. Porovnejme vzpomínky
Tři výpovědi kostelníka Šafra - Místo za almarou, kde to "šeptalo" - Do děje vstupuje Hankův přítel Sklenčka - Byly varhanní měchy vyspraveny zlomky RKZ? - Farář Vogel pamatuje "zabledlý" inkoust - Šestkrát pro pátera Borče

3. První kroky
Jak vypadalo místo nálezu - Dveře s železným kováním - Nápis na stěně - Hovoří čísla z pamětní knihy

4. Kde končí pravda a začínají legendy
Láska slečny Aloisie Pušové - Co si pamatoval Václav Hanka - Kdyby měl kaplan Borč část RK... - Další objevy v kostelním sklípku

5. Kdo nalezl Rukopis královédvorský
Kdy zemřel kaplan Pankrác Borč - Poslední vůle - Inventář majetku nedává odpověď - Jak vysvětlit slova "ego invent" a kdo je napsal

6. Podíl Václava Hanky
Tři důležité dopisy - Hanka mění svou výpověď - Co si zapsal v roce 1831 pan Deinhardstein z Vídně - Vzpomínka c. k. listovního Šťovíčka - Je možno věřit Alizarovu svědectví?

7. Hypotéza značně důležitá
Po stopách kaplana Peikera - Kdo byl kněz s plnovousem? - "Kostelnický rébus" - Našel se exfrantiškán Schubert - Pro a proti panu Deinhardsteinovi - Problémy Šťovíčkova svědectví

8. Pět argumentů pro pravost
Jak vypadá RK - Byl jeho autorem Záviš z Falkenštejna? - Poetické možnosti V. Hanky - Úsudek J. Karáska ze Lvovic - Hankovy neznalosti potvrzuje Palacký, Šafařík i Gebauer - Co znamená "dobrytanye"? - Chyby v přepisu i překladu - Záhada slova "linhem" - Problém časové tísně - Chemické otázky - Proč klesala falzátorova kvalifikace

9. Pět argumentů proti pravosti
Tři údobí podvrhů - Známost s pražským učitelem krasopisu - Pomáhal Hankovi přítel chemik? - Co musel falzátor prostudovat - Jak Hanka předčil Palackého, Šafaříka i Jungmanna - Dokonalá interpolace Legendy o sv. Prokopu - Může místopis usvědčit? - Básník montáží - Profesor Dolanský podává nové důkazy

10. Prvním pomocníkem měl být Josef Linda
Ossian a jeho tvůrce - Další podvrhy - Žižka na Slovensku - První podezření vyslovuje Dobrovský - Linda nachází Píseň vyšehradskou - Co se ukrývalo za slovem "kameny" - Generál Laudon a jeho lest - Předmluva, která nebyla pouhou předmluvou

11. Od pochybností k důkazu o vině je daleko
Kočár s neznámými pány - Rozdíl v kvalitě - Jak chápat Lindovu předmluvu - Výpůjčky od Schillera - Kdo byl autorem parodie Volmír - Sámo = Záboj? - Porota nemá přesvědčivé důkazy

12. Další podezřelí - V. A. Svoboda a Josef Jungmann
Příliš prostořeký přítel - Studuje se Makbeth - Šifrovací klíč, tentokrát v Klicperově Blaníku - Goethe se diví - Originál RK byl prý německý - Slůvko "rozkošem" má svou cenu - Bratří Jungmannové - Čte se "ietui" nebo "tetui" - Odměna 100 zlatých

13. Nikdo jim to nedokázal
"Pádné důvody" - Co dokládají Čelakovského dopisy - Fr. L. Rieger se mýlil - Hlavolam básně Slavoš - H ve slově Whltawa = stopa - Chyba pana Büdingera - Óda na mír Evropy - Hledá se rukopis Blaníku - Hrál Svoboda úlohu Zbyhoně? - Nalézt tak divadelní ceduli...

14. Krycí falza byla a jsou
Nálezce, který se nikdy k nálezu nehlásil - Jak se dostal negativní otisk PV do Štýrského Hradce - Souvislost mezi RK a RZ - Dobrovský se hájí a útočí - Podivný skriptor univerzitní knihovny - Báseň Jelen na rubu MPKV - Podvržená mytologie v Mater verborum - Počítáme glosy s T. G. Masarykem - Desky usvědčují falzátora - Co říká anděl Panně Marii - 9 nebo 35 slavných Čechů - Otazníky kolem Libušina proroctví

15. Krycí falza nejsou a nebyla
Podvrženost PV není chemicky dokázána - Konduktér Nageholz se zlobí - Ještě slovo ke Kačičovi - Písařská dílna na biskupském dvoře Jana ze Středy - Známost s Petrarkou - Z. Winter klade otázku: Kam se ztratilo 8 svazků staročeských písní - Dub kontra lípa - MPKV není palimpsest - Falšovaly se glosy MV v roudnickém klášteře? - Trik s Evangeliem sv. Jana - "Tajemné šepty po Praze" aneb podvrh Jungmannovy básně Krok

16. Povaha se nedá zapřít
Ctižádost, či vlastenectví - Vetchý lístek neznámého anonyma - Podivuhodná "shoda" kramářské písně - Jde o metodu tvorby - Podvod s Dalimilovou kronikou - Další podvod s Májovým snem - Píseň Moravo, Moravo a její autor - Do hry se dostává skladatel Franz Liszt - Husitská píseň končí v Londýně - Mince Velkomoravské říše - Kdy byla vytištěna první česká kniha

17. Každý Čech znal ctihodnou jeho tvář
Hanka a Národní muzeum - Co říkal Jan Neruda - Slovan a vlastenec - Jak to bylo s tzv. podvody - Podíl hraběnky Šlikové - Záhadné mince daroval hrabě Nostic - Rukopis z Oseckého kláštera - Proč falzátor nevytrhl stránku s letopočtem? - Mánes, Myslbek a Smetana - Profesor Krejčí přichází s novou hypotézou

18. Soudní proces Václava Hanky
Znovu to začalo ve Dvoře Králové - Vídeň má starosti - Přičinlivý pražský policejní ředitel - Anonym útočí na Hanku - Soudní spor - Výslech svědků - Rozsudek: dva měsíce vězení - Zasahuje sám císař - Nálezce nemusel být padělatelem

19. TGM a Rukopisy
Přichází Masaryk - Co vyžaduje čest národa - Stupnice průkaznosti - Kdo je to "literární šmok" - Neruda píše o TGM - F. Dollfus z Chicaga = Ludvík Masaryk v Hustopeči - TGM jako satirik - Památný den: 21. leden 1886 - Antedatování důležitého dopisu

20. I filologie může být napínavá
Gebauerovy důkazy - Kdo stál v pozadí - Jsem nyní jako štvaná zvěř - Profesor Kvíčala hrozí sebevraždou - Schůzka tří - Váha tzv. koincidencí - Jak se dostaly do RK moravismy - Svědectví vydává Legenda o sv. Kateřině ze Stockholmu - O slovo se hlásí středověká skladba Milion - Znal jeho autor báseň z RK?

21. Co tvrdil (a tvrdí) historik
Jak to bylo s knížetem Oldřichem - Co zapsal Kosmas, Dalimil a další - Dvojí vláda knížete Jaromíra a její problémy - Jak je to s "bránou přes Vltavu" - Kde vychází Slunce - Strahov, či Petřín - Schedelova světová kronika a její úloha v našem sporu - Libreto Hankovy opery Božena - O básni Beneš - Kdy vzniklo jméno Hrubé Skály - Obraz a jeho tajemství - Historie slova "tábor" - Byla bitva u Olomouce? - Dopis krále Václava I. - Jezuité zasahují - Co je to "Ahané" - Kde leží Hostajnov

22. Paměť přibyslavská - další mystifikace, či důkaz
Zajímavé svědectví - Osudy PP nejsou vyjasněny - Potvrzuje PP pravost Rukopisů? - Jaký byl inkoust PP - Rozhodnuto: paleograf Dr. J. Kašpar říká konečné slovo

23. Paleografie nevěští minulost
První soudy o RK a RZ - Athenaeum přináší paleografické námitky - Zmatek se zkratkami? - Když se omyly stávají systémem - Sebevražda Dr. J. L. Píče - Devět bodů univ. prof. Dr. Friedricha odsuzuje RKZ - Závěr univ. prof. Dr. Fialy - Jak je to s písmenem G - Záhadné tvary v RZ se nápadně podobají notovým značkám z konce 9. století

24. Chemie věří v Rukopisy
Už v roce 1835 začaly pokusy - Razurová komise - Gebauer zkoumá korektury a razury a dochází k překvapujícímu zjištění - Proč asi písař RK archaizoval text - Svědek Hankova "obtažení písmen", který už nemohl svědčit - Původní písmo a razury se vodou nesmývají, Hankovy tahy ano - Zvlášť upravený pergamen a inkoust? - Chemická komise pracuje - Výsledky svědčí pro pravost - Bělohoubkův žebříček - Berlínská modř a její záhada - "Hanka fecit" = důkaz o Hankově falzátorství? - Zasahuje univ. prof. V. Vojtěch - Věda nevěří v chemické zázraky

25. Hledá se přítel X
Učitel krasopisu, litograf nebo někdo jiný? - Hankův svatební svědek - Pár slov o Horčičkovi - Malíř obrozenecké společnosti - Kam jezdil inspektor obrazárny

26. Stopa směřuje na Zelenou Horu
Anonymní dopis - Dobrovského hypotéza o podvrhu Libušina soudu - Zasahuje páter Voříšek - Svědectví nepomuckého děkana - Pamětní kniha F. Krolmuse - Co si pamatoval malíř - Proč se Hanka nehlásil k dávnému příteli - Cestář má dobrou paměť

27. Co věděl pan důchodní ze zámku
Osud Josefa Kováře - Stopy v klatovském archívu - Roztřesený podpis - Zelenohorský velkostatek dlužil Kováři přes 7000 zlatých - Znal se důchodní s Horčičkou? - Dvě stejné cedulky s rozdílnou větou - Kdy přišel Horčička na Zelenou Horu - Kniha kostelních účtů - O čem svědčí nástropní obraz

28. Řetěz podivných náhod
Byl Horčička "technologickou duší" podniku? - Podivná povaha - Horčičkovy listy Hankovi - Sběratel starých pergamenů - Co znamenalo červené čárkování v RZ - Správce colloredovské sbírky - Tajnosti holandského malíře - Enkaustická metoda a Horčička

29. Od Horčičky vede cesta k závěru
Výstava po stu letech - Horčička jako restaurátor - Theodorik na Karlštejně - Poznámka z 9. století - Roztok z popele - Obdivuhodný návrh - Recenze na knihu Jakuba Rouxe - Jak se zlatily iniciály - Co zbývá učinit

II. Zkoušky

1. Jak to začalo
Dar Ing. Střemchy - Návštěva v Říčanech - Také na Albertově čeká zklamání - Do popředí vstupují politici Josef Smrkovský a Jiří Hájek - Volba padá na Kriminalistický ústav

2. První zkoušky
Rozhodne C 14? - Začíná se Písní vyšehradskou - Podivné manipulace - Na řadě je Milostná píseň krále Václava - Zkoumá se báseň Jelen - Nečekaná počínání se sloupci A, B a C - Konečně zjištěná falza

3. Na řadě je Zelenohorský rukopis
Popis RZ - Mikroskop kontroluje zkoušky z předchozích let - Nastupuje chemie - Oprava legend a mýtů, tradovaných po desetiletí - Pořadí barevných vrstev - Kryptogram naznačuje cestu - Gotické písmo - Staré iniciály geniálně využité - Objev původního textu: Davidovy žalmy - Hledá se iniciála U - Závěr protokolu o RZ má pět bodů

4. Úkol nejtěžší: Rukopis královédvorský
Prověrka tzv. Gebauerových zlomků - Zmýlil se v roce 1886 prof. Bělohoubek? - Roztok, který hned píše rezavou barvou - Berlínská modř z roku 1704 leží pod zlacením iniciály N - Závěr prof. Bělohoubka padá, cesta dál je otevřena

5. Proužky, plámky a další záhady
Zhotovit mapu výzkumů RK? - Planeta Neptun a jak to souvisí s metodou další práce - Lze vysvětlit existenci proužků? - Co jsou to plámky - Nejméně patnáct vědců tvrdilo, že RK není palimpsest - Schyluje se k rozhodujícímu zjištění

6. Známe konečně cestu?
Náhoda je jako Bůh - Ověření palimpsestu - Počítám písmenka na řádcích - Dopis přátelům - Pasáž, která vznikla omylem, či úmyslně? - Červené nebo hnědé H - Vědomé zašpinění pergamenu - Zbytky písma původního textu

7. Další výsledky průzkumu jsou nadějné
Navštěvujeme univerzitní knihovnu - Co jsou to proškrty - O čem vypovídá Decretum gratiani - Počet majuskulí dává signál - Můj druhý dopis - Evangelium sv. Jana a jeho podvrženost - Zbytky astronomického rukopisu - Zkouška zlacení?

8. Závěr expertizy odpovídá jednoznačně
Problém přelivů - Hrany proužků - Kdy falzátor pracoval s klihem - Stopy původních starých rytých linek - Zuola B - Prověřujeme všechna B a I - Pozorování v Neophotu - O čem svědčí pergamenové mezilisty z Hankovy vazby - Lasy - Čtyři markannty jsou málo - V Národním muzeu leží bedýnky se středověkými zlomky rkp. - Kořínky zvířecích chlupů

9. Konečný soud
Otisk písařova prstu - Systém položení barev v RK - Gotické H a co z něho vytvořil falzátor - Iniciály vypovídají - Zbytky původního písma - Proč byly vytvořeny proužky - Důkaz pro všechny - Protokoly jsme uzavřeli 28. října 1971

III. Výsledky

1. Protokoly o zkoumání RZ a RK
Ukončení Protokolů - Pokyn k jejich zničení - Akce "Papírek" - Jaro 1990 přináší odtajnění Protokolů - Sborník Národního muzea zveřejňuje v roce 1993 jejich text - Výsledky


Obrazová příloha:

1. Tady začíná náš příběh: hospoda v Hořiněvsi, v níž se 10. června 1791 narodil Václav Hanka; vpravo jeho pomník od M. Černila
2. Každou tvář lze zidealizovat, jak dokládá podoba Hanky od ak. sochaře Antonína Wagnera (muzeum ve Dvoře Králové)
2a. - i portrét Františka Horčičky, chemika, restaurátora starých obrazů a Hankova svatebního svědka (kresbu zhotovil v roce 1841 Josef Mánes)
3. Hankův dům ve Dvoře Králové i socha hrdiny básně Záboj (odhalená v roce 1857 u příležitosti 40. výročí nálezu) dokládají, že si vděčné město vážilo svých tradic. (Na snímku je Památník Odboje - nikoliv Záboj! - pozn. JAG)
4. V královédvorské kostelní věži byl v roce 1817 tajemně nalezen rukopis, který sehrál v kulturněpolitických dějinách našeho národa významnou úlohu; pamětní deska sděluje den objevu i jméno nálezce.
5.-6. Nad Nepomukem na zalesněném kopci se tyčí zámek Zelená Hora, kde v roce 1817 došlo k nálezu dalšího záhadného rukopisu; podle obsahu byl původně nazýván Libušin soud a tvoří námět Smetanovy Libuše.
V zámecké komoře připomíná pamětní deska onu událost: důchodní Kovář tu nalezl podivné pergameny - a naše hypotéza napovídá, že možná neúmyslně předběhl Hankova přítele malíře Františka Horčičku, který zde tenkrát pobýval
7. Strana Rukopisu zelenohorského; iniciálou "D" začíná nový text "Dvě" - kdysi v původním latinském textu tu stálo slovo "Domine"; na třetím řádku zdola pověstný kryptogram, kdysi (jak dnes už víme) slovo "psalmus", které falzátor znečitelnil
8. Oba přátelé - Hanka a Horčička - chápali vlastenectví jako základní hodnotu života; Horčička psal dopisy Hankovi staroslověnským jazykem, aby jim nikdo nerozuměl
9. Zvětšenina kryptogramu; tady ležel klíč k odhalení pravdy
10. "Psalmus" napsal středověký písař miniem (Pb)
11. - falzátor ho zakryl rumělkovými tahy (Hg), o nichž se vedou spory, co vlastně znamenají...
12. a 13. Na mnohých místech RZ se nepodařilo falzátoru stoprocentně odstranit původní text žalmů, proto jej překrývá majuskulemi svých veršů; zde bývalé "p" je kryto "M"
14. Strana Rukopisu královédvorského s tzv. proužkem; na snímku v průsvitu lze spatřit čtvereček falzátorem odstraněné původní iniciály - první důkaz o tom, že také RK je palimpsest, z toho zjištění se pak rozvíjel další průzkum
15. K tzv. krycím falzům patří i báseň Jelen napsaná na pergamenu s Milostnou písní krále Václava -
16. - a původní latinský text, který se podařilo objevit
17. V Hankově pozůstalosti leží tento nápis, dosud nerozluštěný -
17a. - i jeho tajná abeceda
18. Mezi přesvědčené obhájce Rukopisů patřili František Palacký i Pavel Josef Šafařík, ve svém díle z roku 1840 to jednoznačně dokazují
19. V 80. letech minulého století zahájil svůj pověstný zápas o Rukopisy prof. T. G. Masaryk (kresba M. Švabinského)
20. Komise, která prováděla expertizu v Kriminalistickém ústavu v Praze: zprava dr. J. Šonka, pplk. D. Srnec, mjr. J. Sitta, ak. mal. restaurátor J. Josefík a dr. Miroslav Ivanov
21. Závěrečný odstavec Protokolů psaný ručně a podepsaný účastníky...


Seznam literatury

Chronologická tabulka

Technická poznámka

Redakční poznámka

Obsah


Miroslav Ivanov: Tajemství Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského
S použitím ilustrace Josefa Mánesa graficky upravil Evžen Navrátil. V roce 2000 vydalo Vydavatelství Blok, Třebíč. První upravené, definitivní vydání.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná