Miroslav Ivanov
Dopis královédvorským
Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku
Dvůr Králové nad Labem - květen 1968.

Strana 26:
Dopis královédvorským

Milí přátelé, loňského roku mi vycházelo v Literárních novinách vyprávění "Tajemství RKZ", které končilo upozorněním, že se v nejbližší době budou provádět nové chemické zkoušky RKZ.
Uplynuly měsíce a já dostávám dopisy od čtenářů, kteří jsou netrpěliví a chtějí znát výsledek. Ovšem, je třeba mít opravdu trpělivost, poněvadž to, co se nyní podniká, se ještě za uplynulých 150 let neprovádělo. Zkoušky se dělají v Kriminalistickém ústavu ministerstva vnitra a bývám jim přítomen. Často sedím nad zkumavkami dlouho do noci, provádíme kontroly chemických zkoušek Bělohoubkových z roku 1886 i nové zkoumání metodami, kdysi neznámými. Jsem vázán slovem, že před skončením zkoušek nebudu zveřejňovat ani částečné výsledky - a slovo dodržuji. Už dnes však mohu říci předběžně toto: docházíme k výsledkům novým, které budou znamenat mnohá překvapení. Pro oba tábory, obhájců i oponentů. Celých 150 let se například nevědělo o Písni vyšehradské to, co jsme nyní zjistili...
A tím se dostáváme k další věci: nezkoumají se pouze RK a RZ, ale též Píseň vyšehradská a Milostná píseň krále Václava, které byly též objevené v letech 1816-1819. Mám totiž za to, že pouze komplexní průzkum všech těchto památek může mít svou cenu.
O všech pokusech se dělají podrobné protokoly, které budou v úplnosti zveřejněné jako příloha mé knihy "Tajemství RKZ". Kniha vyjde příštího roku v nakladatelství Mladá fronta a bude dost obsáhlá - v rukopise má na 600 stran. Chci v ní přinést i některá nová fakta, týkající se RKZ, chci být objektivní a spravedlivý.
A poslední Váš dotaz: Kdy skončí zkoušky v Kriminalistickém ústavu. Odpověď: snad do dvou měsíců. Doufejme... Zaručit to však nelze, pouze mohu každého ubezpečit, že vše, co se provádí, děje se naprosto objektivně. A to je to nejhlavnější.
Srdečně všechny zdraví
Miroslav Ivanov

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná