Báseň JAROSLAV
Rukopisu Kralodvorského.

Studie historicko-literární.
Napsal Hermenegild Jireček.
Praha - 1905 - Brno.
Tiskem Mor. akciové knihtiskárny. - Nákladem autorovým.

Obsah:

Úvod.
I. Osobnost Marka-Póla a spis jeho "Milion".
II. Kdy a kterak dostal se "Milion" do zemí českých?
III. Český překlad "Miliona".
IV. Poměr mezi básní "Jaroslav" a spisem "Milion".
V. Skladba básně "Jaroslav".
VI. Rozbor básně "Jaroslav".
Úvod.
Zpěv Hostýnský.
Závěrek.
VII. Osobnost Jaroslava.
VIII.   Rod pánův ze Sternberka a báseň "Jaroslav".
IX. Báseň "Jaroslav". O velikých bojech křesan s Tatary. (text)
X. Chlum Hostýn a osudy jeho.


Báseň Jaroslav Rukopisu Kralodvorského.
"Volných rozprav" číslo první. Studie historicko-literární. Napsal Hermenegild Jireček. Praha - 1905 - Brno. Tiskem Mor. akciové knihtiskárny. - Nákladem autorovým. Stran 56.

Městská lidová knihovna v Praze  [sign. R 1218]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná