JAROSLAV ŠTERNBERG V BOJI PROTI TATARŮM.
Divadelní hra od
JOZEFA LINDY.
V Praze 1823.
V cís. král. dvorní impresí.

Vysoce urozenému pánu, panu
Františkovi hraběti z Šternberga
a Manderšeidu; pánu na Zásmukách a Častalovicích v Čechách;
na hrabství Šusenried a Weisenau ve Švábsku;
cís. král. komorníku; rakouského Leopoldova řádu komendátoru;
Vlastenské společnosti přátel umění presidentu;
Národního museum vejbornímu, a jiných učených společností členu
a t d.   a t d.
v hluboké uctivosti obětuje spisovatel.

Předmluva.

Roku 1818 tiskem vydán spis můj: "Záře nad Pohanstvem, nebo Václav a Boleslav". Nad tím vyjadřujíce mi libost svou mnozí ve sprosté srdečnosti pozeptali se: odkuď sem to shledal? - nebo vypsal? - nebo i, z čeho přeložil? nebo jaks nápodobně.
Proti omylu tedy oznamuji zde: "Záře nad Pohanstvem" i tato činohra "Jaroslav Šternberg" jsou práce mé vlastní původní. Vydám-li ještě co, a bylo-li by přeložení, nebo vejpis odjinud etc., zajisté, co živ neopominu připsati: "Přeloženo, nebo vypsáno, shledáno etc." a tak - nechtěje čtenářů klamat - všecko jmenovati náležitým jmenem.
Linda.

Osoby:
Jaroslav - vůdce česko-moravského vojska.
Vratislav, Borkovský, Ronovín, Vneslav, Vestoň - čeští vládykové, vůdcové plukůp a temů.
Skrbenský, Horký, Slavata - vládykové moravští a vůdcové pluků.
Bludo - hradní v Olomouci.
Zdeněk - syn Jaroslava.
Jaroslavna - dcera Jaroslava.
Alžběta - sestra.
Zutrán - tulák a tatarský náhončí.
Harduval - jeho příručník.
Čeští a Moravští vládykové, bojaři etc.
Vojsko a Olomoucký lid.
Místo: Olomouc a okolí.
Příběh: roku 1241.


Novočeská knihovna č. X. Josef Linda:  JAROSLAV ŠTERNBERG V BOJI PROTI TATARŮM.
vydal Fr. Krčma. V Praze. Nákladem České akademie věd a umění. 1930.

Městská lidová knihovna  [sign. 10 R 1999b]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná