SLOVNÍK  NAUČNÝ
Praha 1865.

Strana 191:

Jaroslav, slov. jméno mužské. A) U Čechů pověstný jest 1) J. vítěz nad Tatary před Olomúcí. Byl prý od krále Václava poslán na Moravu s 8000 Čechy, a sebrav branné Moravany osadil pevná města moravská, sám pak se 12.000 muži zavřel se v Olomúci. Odrážev dlouho útoky Tatarův uzřel konečně vhodnou dobu k výpadu a porazil v kruté seči vojsko tatarské, zabiv svojí rukou jakéhos králevice tatarského. Známá báseň rukopisu Králodvorského takto líčí J-a:

   "Ajta! Jaroslav jak orel letě:
   tvrdú ocel na mohúcech prsech
   pod ocelí chrabrosť, udatenstvie,
   pod helmicú velebyster věhlas;
   jarota mu z žhavú zrakú pláše.
   Rozkacen hna, jako lev drážlivý,
   když mu teplú krev sě udá zřieti,
   tehdy nastřelen za lovcem žene:
   tako vluti sě, vz-Tatary trči;
   Češie za niem, jako krupobitie.
   Vrazi kruto na Kublajevica,
   i by pótka ovšem velelutá:
   srazista sě oba oščepoma,
   zlomista je oba velím praskem.
   Jaroslav, ves ve krvi s ořem sbrocen,
   mečem Kublajevica zachváti,
   ot ramene šúrem kyčlu protče;
   takož spade bezduch mezi mrchy,
   zarachoce nad niem túlec s lukem." -

Za své udatenství obdržel J. od krále hojných odměn na statcích pozemských. Dle starého podání, připomenutého již v XIV. stol. u Pulkavy, byl prý J. člen staročeského rodu Šternberského. Podle domnění bratří Jirečkův (Die Echtheit der Königinhofer Handschrift, Prag 1862, str. 172-175), pravdě velmi podobného, jest tento J. tatáž osoba co Jaroš z Poděhus (Poděús) a ze Slivna (v. ze Slivna). -

Strana 193:

Jaroš, jméno mužské, skrác. Jaroslav. - J. ze Slivna a z Poděhus v. ze Slivna pánové.


Slovník naučný.
Redaktor: Dr. Frant. Lad. Rieger. Spoluredaktor dílu čtvrtého: J. Malý. Díl čtvrtý. I - Lžidimitrij. V Praze 1865. Nakladatel: I. L. Kober.

Knihovna Akademie věd ČR


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná