Národní Výzva
List Hnutí za Nové Československo
vydavatel za Hnutí za Nové Československo: Ing. Vladimír Serek
odpovědný redaktor: František Svátek
1935 - 1937

Týdeník Národní Výzva přinášel dost článků věnovaných Rukopisům, hlavním autorem byl Jan Vrzalík, dále prof. Fr. Mareš a Vladimír Zákrejs (Jan Ev. Hanka, Sutorius). Zde uvádím pouze články prof. Mareše, seznam všech rukopisných článků najdete v sekci DOKUMENTY rkp. sporu:

Národní Výzva


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná