Z P R Á V Y
ČESKOSLOVENSKÉ
SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 5.
V Praze, 1. července 1936.

Strana 8:
Julius Stoklasa zemřel.

Julius Stoklasa, významný český učenec světového jména, zesnul 4. dubna 1936. Byl posledním žijícím chemikem, jenž v době rkp. boje před 50 lety provedl chemické zkoumání Rukopisů. Účastnil se bojů publicisticky po boku Grégrově v Nár. Listech a zůstal neotřeseným obráncem pravosti RKZ až do své smrti. Spolupracoval s Čsl. spol. rukopisnou a chystal se v květnu prosloviti pro ni dvě přednášky o svém zkoumání Rukopisů a svých zkušenostech. Chřadnoucí tělo zabránilo však do poslední chvíle čilému duchu dokončiti jeho plány. Obrana rukopisová utrpěla jeho odchodem těžkou ztrátu.

Karel Jelk.


ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Čsl. společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla Kč 1,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná