Z P R Á V Y
ČESKOSLOVENSKÉ
SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 1.
V Praze, 28. února 1939.

Strana 14:
Ladislav Matoušek
ARNOŠT KRAUS ZASE PROMLUVIL.

Promluvil sice již před 4 měsíci v 70. čísle "Naší Doby", ze dne 10.IX.1938, ale neváháme podati zde dodatečně ukázky jeho výkladu. Ve článku "Masaryk, organisátor české vědy", píše také o boji rukopisném a v jeho popisu doby 1907-1938 jsou takovéhle perličky:

"Jaké mu (t.j. věku 1907-1938) dát epitheton? Věk epigonů, diletantů, marodérů, demagogů? Nebo věk mládeže, která s nadšením jí vlastním staví se proti mínění předchozí generace a ujímá se těch, kterým bylo domněle ukřivděno? - Rána z pistole vyburcovala odborníky i neodborníky, když Píč zakončil nesmyslnou svou pouť do Compostelly stejně nesmyslnou sebevraždou. I nastala trapná chvíle, když vláda, důstojná nástupkyně té vlády, která r. 1858 podporovala útoky, aby trestala české rebelanty, se ujala ztracených rukopisů, aby proti Masarykovi mobilisovala zbylý odpor poraženců z rukopisné války a tím ho oslabila ve válce za osvobození národa. A, bohužel, nalezla v národě, za který pracoval a trpěl, skupinku pomahačů, kterou ani jeho nové vítězství neodzbrojilo a neumlčelo. Zneužívají ušlechtilého umění tiskařského nadále, a dopřáli bychom jim tu jejich zábavu, kdyby ta "literatura" nekazila nevinnou mládež. Mnozí dobří hoši skutečně věří, že jejich vůdcové bojují za tytéž ideály jako generace druhá. Osudný omyl!... (pak dovozuje, že RK je jen hanebné kuriosum, bezcenné)... A za takovou cetku z plechu byste, milí přátelé, obětovali nejskvělejší dar osudu, diamant první velikosti, čistoty a lesku, který nám cizina závidí a kterému se koří, Masaryka? Kraus pak končí verši, kterými doporučuje páté generaci, že by měla "každého do tůně k žabám hnát, kdo k svému mistru by se nechtěl znát!".

Arnošt Kraus je profesor Karlovy university, germanista, dnes už ve výslužbě. Domnívali jsme se, že dospěl už na dno svých líbezností, když nás nazval v r. 1936 "sběří" (viz Zprávy č. 5). Nyní ale namočil zase své pero do jakési tekutiny a píše kapitoly další, kde snoubí svoji úroveň vědeckou s úrovní mravní. Obviňuje lživě mezi řádky prof. Mareše z podpory vídeňské vlády (historie, objasněná ve spise Marešově "Poslední vzdory"), posmívá se kráse Rukopisů a varuje mládež před vědeckou pravdou, které se strachuje, že by se mohla dotknout štítu Masarykova. Každého obránce chtěl by hnát do tůně k žabám, potopit jej v bahně a kalu hnijící temnoty. - Do tohoto Vašeho prostředi, pane profesore, se tedy obrana RKZ zahnati nedá. Nebude také diskutovati s Vámi o estetické a ostatní hodnotě Rukopisů. Ty dovede pochopit jedině příslušník českého národa, který uslyší v nich tlukot svého srdce. Také Goethe dovedl se kořit jejich tepotu, i Němec dovedl pochopit jejich krásu. Prof. Kraus jim nemůže nikdy porozumět a nemáme zájem, aby jim rozuměl. Je také potřebí jisté otrlosti, otírá-li se Kraus o památku velikého českého vlastence a učence L. Píče, na jehož sebevraždě má podíl nemalý (publikoval článek, který dohnal Píče k sebevraždě). - Bylo by ale záhodno, aby české vědecké i nevědecké (v tomto případě) revue dávaly opatrněji volné místo ve svých sloupcích k pracem, jež stávají se příčinou nevůle mezi národem českým a naším velkým sousedem. Z takovych pramenů čerpají pak německé časopisy. České obrození nerostlo ze lži rukopisové, poněvadž nebylo lži, vědecké vyřešení této otázky nedalo za pravdu Masarykovi. Bylo by hříchem na národu, zatajovat tuto skutečnost jen z ohledu na osobu Masarykovu, jak rád by viděl Kraus. Tuto záležitost si ale také sami bez Krause v našem národě vybojujeme. A prof. Kraus měl by být vděčen za postavení, kterého, díky českému národu, zde dosáhl a takovým otázkám se ve vlastním zájmu vyhýbat.


ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Čsl. společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla K 2,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná