Z P R Á V Y
ČESKÉ  SPOLEČNOSTI
R U K O P I S N É

Číslo 4.  (řada II.)
V Praze, 15. prosince 1939.

Strana 62:
JAK J. B. KOZÁK MLUVIL O RKZ.

V "Národní práci" ze dne 3.III.1939 zavadil prof. J. B. Kozák o otázku Rukopisů v článku o Masarykovi, zajímavě nadepsaném "Zjev jeho dálkou rostl". Citujeme doslova onu část:

"Rukopisy. Obránci jejich dosud nevymřeli; dokonce se jaksi znovu rodí. Ale cítíte tu, že o ty rukopisy, o meritum dávného vlasteneckého kraválu vlastně nejde; jde tu o věc pulitickou, o pokus nějak znehodnotit samy počátky Masarykovy vědecké dráhy, aby se rozšířila nechuť proti němu a mohly býti snáze vytrhány kořínky jeho vlivu. Kolik jsme znali těch "rukopisců", kteří ty básně ani nečtli! Hned zde vidite, jak pravdivé je biblické slovo "poznáte pravdu a pravda vás osvobodí". Chcete opravdu vyváznouti z tohoto ovzduší fráze a agitace? Chcete býti od toho osvobozeni, od toho míti pokoj, zvědět, jak se to tedy doopravdy mělo? To, příteli, zadarmo nedostanete. To znamená marš do knihovny a studovat. Ale takhle se to má se vším, co nám Masaryk zanechal..."

Nebylo by snad ani potřebí dávat ke Kozákově sofistické (velice mírné označení!) úvaze poznámky. Je však třeba podtrhnout jeho označení Rukopisů, jež budily národ, za "meritum dávného vlasteneckého kraválu" a připomenout si, že tato slova napsal Dr. Kozák v době II. republiky, týden před 15. březnem 1939. Známe také ony "rukopisce", kteří básně ani nečetli. Seznámili jsme se s nimi v našich polemikách a ti pánové rekrutují se vesměs z vysokoškolských kruhů. A ti by si měli vzíti slova Kozákova k srdci, zajít si do knihoven, aby pro polemiky s obránci získali si aspoň ty nejprimitivnější znalosti, aby jejich články nevypadaly jako články žáků obecných škol (na př. článek J. B. Kozáka "Hydry falešného nacionalismu" z r. 1934). Je to věru smutný pohled na vědeckou úroveň dnešních vědeckých odpůrců Rukopisů... "Ale takhle se to má se vším, co nám Masaryk zanechal...", praví J. B. Kozák.
L. Matoušek.


ZPRÁVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ
Vydává Česká společnost rukopisná. Řídí redakční kruh. Vychází nejméně čtyřikrát do roka. Příspěvky adresujte Společnosti, Praha I., Konviktská 5. Cena jednoho čísla K 2,- (pro členy Společnosti zdarma). Formát 30 x 22 cm.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná