A T H E N A E U M
listy pro literaturu a kritiku vědeckou
Ročník III.
Číslo VI.  (15. březen 1886)

Příloha třetí.

Články předchozí, ve kterých mezi jiným také o palaeografické zkoušce rkpů. jednám, byly již vytištěny, když pan J. Stoklasa v "Národních Listech" dne 13. března 1886 uveřejnil "Slovo o chemickém zkoumání RK. a RZho".
Nemluvil bych tu o slově tak nerozvážném, kdybych nechtěl ještě na jednom příkladě stručně ukázati, jak mužové odborně vzdělaní zbytečně ke věci mluví a tím spor jen prodlužují. Budoucně ovšem na všeliké plané námitky, ať přicházejí s které koli strany, neodpovím. -
Pan St. uvádí z Listu mého, co jsem o dosahu chemického rozboru pověděl, a praví pak, že bezpochyby "neznám aneb znáti nechci", že RZ. již roku 1835, 1840, 1858 chemicky zkoumán byl. Pan St. přečte-li si, co jsem napsal, přesvědčí se, že mně křivdil; ale o to zde neběží, než o to, že "Slovem" svým nic nedokázal a mne v ničem nevyvrátil.
a) Já v Listu svém přece výslovně mluvím o výsledku kommisse rasurové vztahující se k RK., nikoli k RZ.; proč nekritisuje pan St. to, co jsem pověděl na místě toho, co jsem nepověděl?
b) RZ. již před r. 1835 zkoumán byl (str. 228) tehdejším peofessorem chemie Steinmannem a po zkoušce té od Musea českého jakožto podvržený odstraněn. Po zkoušce Cordově opět slovutný palaeograf Sickel RZ. prohlásil nověji za falsum: která tedy zkouška je hodnověrná? K otázce té jen prosbou musím odpověděti, abychom se nedovolávali takových a podobných zkoušek starých, ale udělejme raději zkoušky nové se stanoviska moderné vědy a takové, jež veřejně všemi odborníky by mohly býti kontrolovány.
c) Parere Cordy, kterého se p. St. dovolává, nedostačuje, jak jsem ukázal: vrcholí-li parere v "úplnou starobylosť" písma RZho, pak prosím za vysvětlenou, co značí "úplná starobylosť"? RZ. hlásí se do IX. neb X. stol.: dokázal tedy Corda, že je 900 let starý? O to jde právě, aby nám palaeognosté určitě řekli, jak stará ta neb ona památka je. Dovedou to specialně chemikové? Pan Stoklasa sám říká, že chemie toho dokázati nemůže, je-li rkp. z X. neb XIII. stol. To ovšem je pak na př. pro RK. zničující prognostikou: při RK. běží o to, je-li ze XIV. stol. a chemie by neuměla říci, je-li ze XIV. neb XVII.? Pak ovšem jsme s chemickým rozborem hotovi.
d) Pan St. dokládá se výroku prof. Emlera. Toho neměl dělati, dokládaje se zároveň Palackého (a Cordy); neboť dle výroku professora Emlera patřil by RZ. jakožto "palaeografická zvláštnosť" do století XIII. - (prof. Emler neřekl, že by nemohl býti i ze XIV. atd. st.), avšak Palacký věřil, že RZ. - o ten p. St. hlavně jde - patří do druhé polovice IX. nebo jistotně do prvé polovice X. stol. Co tedy chtěl pan Stoklasa vlastně říci?
e) Auktorita Kolbeho pro spor náš nic nerozhoduje, jak tuším netřeba znovu vykládati.
f) Pan St. konečně myslí, že to, čemu nelze dokázati nepravosť, je pravé: tato logická formule pro případ náš se nehodí. Pravosť aneb nepravosť rkpů. podezřelých nedokazuje pouze jedna věda, ale věd více, a proto musí se souhrn všech důvodů najíti; a konečně v různých odborech podána byla vota různá, kdy opět je úkolem vědecké kritiky, hlasy vážiti, resp. novou zkouškou pravdy se domáhati.
Všecko ostatní, co p. St. ve svém "Slově" povídá, je sice velmi neslušné, ale pro spor náš pražádné váhy nemá.

T. G. Masaryk

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná