Rukopisy v Internetu

Elektronická konference RKZ-L
Archív konference RKZ-L
Protokoly Ivanovova týmu o zkoumání RKZ
NEKNIHY 2001: Mgr. Dana Mentzlová o Rukopisech
Odkazy na zmínky o RKZ
Několik zastaralých odkazů
Statistika přístupů ke stránkám o RKZ

A několik odkazů na servery, které se zabývají středověkými rukopisy:
The Labyrint - Resources for Medieval Studies
Aberdeenský bestiář - The Aberdeen Bestiary project