Literatura k Rukopisům

Literatura k rukopisnému sporu je značně obsáhlá. Úplný soupis by řádově dosahoval desítky tisíc, neboť zde musíme počítat:

Odkazy k pramenům