Nakladatelství NEKLAN

Nakladatelství zaměřuje svoji činnost převážně na vydávání literatury k rukopisnému sporu. Jsou to jednak Almanachy rukopisné obrany, které již vyšly čtyři. Vycházejí od roku 1991 zhruba s dvouletým odstupem. Zde publikují převážně členové České společnostirukopisné, ale je zde dán prostor i badatelům, stojícím mimo společnost. Kromě Almanachů rukpisné obrany (ARO) vydává Neklan monografie, z nichž mnohé vznikly v samizdatu. Dosavadní přehled se vztahuje k počátku roku 1998.

Adresa Nakladatelství NEKLAN:

Ing. Jiří Urban
Plzeňská 121
150 00 Praha 5
telefon: (02) 5721 5178 nebo (02) 2435 4508
e-mail: urban@fsv.cvut.cz