Mgr. Dana Mentzlová


Hrdinové, bitvy a pohanské myšlení v RKZ  (Jihlava 6.1.2001)
Životopis Václava Hanky  (Libussa 1852)
Vliv Rukopisů v beletrii
Univerzální dějiny falšování  (Frankfurt 1996)
Die Königinhofer und Grünberger Handschrift
Rukopis Královédvorský a Zelenohorský - stále nejasno  (17.5.2004)
Rukopis královédvorský - poslední výzkum  (9.2.2005)
Vojtěch Šafařík: Libušino proroctví  (1859)
Jiří Karásek: Příspěvek k historii Mánesova RK  (1941)
J. S. Machar: Slovíčko o Rukopise Královédvorském  (1929)
V. B. Nebeský: Zpráva o paleografickém vyšetřování rukopisu MpkV  (ČČM 1858)
J. Emler: Zpráva o lučebním prozkoumání rasur musejních...   (ČČM 1881)
Václav Podaný: Neukončený život Augusta Seydlera  (1993)
A. V. Frič: Já v pravost RKZ nevěřím.  (1933)
I. B. Mašek: Popis korektur a rasur v RK.  (1876)

Literární salon Dany Mentzlové

R K Z

Kontakt:  e-mail


©  Dana Mentzlová