Pro účel této jubilejní připomínky zde prezentujeme jen výřez ze zmíněné "věrné reprodukce". Jedná se o reprodukci Hennigovy lithografie z roku 1835, kterou též přinášejí Hypertextové Protokoly.