Ludiše a Lubor

Rytířské souboje (sědání, klání) dosáhly velké obliby za panování krále Otakara II. Proto se děj této písně zařazuje do druhé pol. 13. století.      Počíná sě o slavném sědání      Znamenajte, staří, mladí

      o pótkách i o sědání.

      Bieše druhdy kněz zálabský,

      kněz slavný, bohatý, dobrý.

5     Ten imieše dceř jedinú

      sobě i vsěm milú vele.

      Ta dci na div slična bieše:

      těla urostlého krásně,

      líce jmieše ovsěm bielé,

10     na lícéch rumenci ktviechu,

      oči jako nebe jasné,

      i po jejéj bieléj šíji

      vlasi zlatostvúci vějú

      u prsténcéch skadeřeni.

15     Aj, druhdy kněz káže poslu,

      by sě páni vsici sněli

      na hrad na hody veliké.

      I kdaž bě den ustavený,

      sněchu sě sem vsici páni

20     z dálných zemí, z dálných vlastí

      na hrad knězu na sie hody.

      Vzezni hlahol trub i kotlóv.

      Páni ku knězu sě hrnú,

      poklonichu sě tu knězu

25     i knieni i lepéj dceři.

      Za přědlúhé stoly sedú

      prokní rozenie dle svého.

      Nosichu jedenie divá

      i nosichu pitie medná.

30     I by hodovánie hlučné,

      i by hodovánie slavné.

      Rostúpi sě síla v údech,

      rostúpi sě bodrost v myslech.

      V ta doby kněz vece pánóm:

35     "Mužie, nebudi vás tajno,

      s kakých přiečin ste sě sněli.

      Statní mužie, jáz chcu zvěsti ,

      kací z vás mi najplzněji .

      V mířě válku múdru ždáti:

40     vezdy nám súsědé Němci."

      Die kněz -- přětrže sě ticho.

      Ot stolóv tu vztachu páni,

      poklonichu sě tu knězu

      i knieni i lepéj dceři.

45     Kotly, trúby slyšeti znova.

      Vsě sě ku sedániu strojí.

      Tu přěd hradem v širé lúce

      vz výši na pavlači krásné

      sedieše kněz starostami

50     sedě knieni s zemankami

      i Ludiše s děvicemi.

      I káže kněz zemanóm svým:

      "Kto chtie prvi na sedánie,

      ty jáz kněz sám ustanoviu."

55     I káže kněz na Střěbora,

      Střěbor Ludislava zývá.

      Vsedasta oba na koně,

      vzesta dřěvce ostrú hrotú,

      prudko protiv sobě hnasta,

60     dlúho spolu zápasista

      ež dřěvce oba zlámasta

      i tak uondána běsta:

      oba z dráhy vystúpista.

      Zevzně hlahol trúb i kotlóv.

65     I káže kněz zemanóm svým,

      kto chtie vteři na sědánie,

      aby knieni stanovila.

      Knieni na Srpoše káže,

      Srpoš Spytibora zývá.

70     Vsedasta oba na koně

      vzesta dřěvce ostrú hrotú.

      I hna Srpoš v Spytibora,

      vysadi jej z tvrda sědla.

      Sám sě s koně ruče vrže.

75     Oba dobysta tu mčí,

      ráz po ráze v črná ščíty.

      Jiskry vzprchú z črnú ščítú.

      Spytibor Srpoše seče,

      Srpoš v chladnú zemiu pade.

80     I oba sta unavena,

      oba z dráhy vystúpista.

      Zevzně hlahol trúb i kotlóv.

      I káže kněz zemanóm svým,

      kto chtie třětí na sědánie,

85     by Ludiše stanovila.

      Kněžna na Lubora káže,

      Lubor Bolemíra zývá.

      Vsedasta oba na koně,

      vzesta dřěvce ostrú hrotú,

90     ruče v ohradu sě hnasta,

      protiv sobě zamieřista,

      srazista sě oščepoma.

      Bolemír sě s koně koti,

      ščít mu daleko zaletě;

95     otnesú jej chlapi z dráhy.

      Zezvně hlahol trúb i kotlóv.

      Lubor na Ruboše zývá.

      Ruboš ruče na kóň vzkočí,

      prudko na Lubora žene.

100    Lubor kopie mečem přětě,

      křepce v helm mu vrazi ránu.

      Ruboš vazem s koně spade,

      otnesú jej chlapi z dráhy.

      Vzezní hlahol trúb i kotlóv.

105    Lubor na zemany zývá:

      "Kto sě chtějú se mnú bíti,

      těm v ohradu sěmo jeti!"

      I by hovor mezi pány,

      Lubor na ohradě ždáše.

110    Vytče Sdieslav dlúhé dřěvce,

      i na dřěvci tuří hlava.

      Vzkoči na oř jarobujný,

      hrdivými slovy vece:

      "Praděd zbi diva tura,

115    očík zahna Němcév sbory;

      skusí Lubor chrabrost moju."

      I tu protiv sobě hnasta,

      hlavama v sebe vrazista.

      Aj, oba s koňú spadesta,

120    ruče zdě meče dobysta,

      opěšala zápasista,

      křěpce mečema máchasta.

      Kol sě rozléháchu rázi.

      Lubor sě k němu přiboči,

125    mečem kruto v helm mu seče,

      helm sě rozkoči v dva kusy;

      mečem v meč uderi ranú,

      i meč vzletě za ohradu.

      Sdieslav sě na zemiu vrže.

130    Zevzní hlahol trúb i kotlóv.

      Oklúči Lubora panstvo

      i vede jej přěde kněze

      přěd knieni i přěd Ludišu.

      Ludiše mu věnec stavi,

135    věnec z dubového listie.

      Zevzně hlahol trúb i kotlóv.