Skřivánek
      Pleje děva konopie

      u panského sada.

      Pýta sě jej skřivánek,

      pro če žalostiva.

5     "Kak bych mohla ráda býti,

      malitký skřivánče?

      Otvedechu zmilitka

      u kamený hrádek!

      Kdybych pérce iměla,

10     písala bych lístek.

      Ty, malitký skřivánče,

      ty by s niem tam leal.

      Nenie pérce, nenie blanky,

      bych písala lístek.

15     Pozdravuj drahého pěniem,

      že zdě hořěm nyju .... "