Sněmy

Torzo rozsáhlejší písně. Dochovaný závěr se dotýká společenských zvyklostí našich předků.

    ....

    Vsiak ot svéj čeledi vojevod(í),

    mužie pašu, žeň i ruby strojá .

    I umre li glava čeledina,

    děti vsě tu sbožiem vjedno vladú,

5    vladyku si zroda vyberúce,

    ký plezně dle vsněmy slavny chodí

    chodí s kmetmi, s lechy, vladykami.

    Vstachu kmetie, leši i vladyky,

    pochválichu pravdu po zákonu.