Nakladatelství NEKLAN

Nakladatelství Neklan je malé nekomerční nakladatelství. Od svého vzniku v roce 1991 vydalo 22 publikací, většinou v malých nákladech. Původně bylo zřízeno k vydávání odborných publikací k rukopisnému sporu. Produkci Neklanu tvoří tyto ediční řady:

Monografie k problematice Rukopisů
Almanach rukopisné obrany
Filosofické spisy
Poesie
Pohádky
Různé

Kontaktní adresy:
Nakladatelství Neklan
Ing. Jiří Urban, Na Kvíkalce 386E, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 732 616 205
e-mail: jiri.urban@volny.cz