SBORNÍK NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE
ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE

Řada C -- Literární historie Sv. XXXVI, 1991, č. 1--4
Series C -- Historia Litterarum Vol. XXXVI, 1991,num. 1--4

Redaktor: HELGA TURKOVÁ


P R O T O K O L Y

O ZKOUMÁNÍ RUKOPISŮ KRÁLOVÉDVORSKÉHO
A ZELENOHORSKÉHO
A NĚKTERÝCH DALŠÍCH RUKOPISŮ NÁRODNÍHO MUZEA
V PRAZE
(1967--1971)

Zpracoval autorský kolektiv:
Miroslav Ivanov, Jiří Josefík,
Jindřich Sitta, Dobroslav Srnec,
Jaroslav Šonka.