KRITICKÉ STATI KE SBORNÍKU ČSAV

J.Enders: K stati Miroslava Komárka "Jazykovědná problematika RKZ", VII. část Sborníku RKZ - dnešní stav poznání. (PDF, 77 stran)
J.Enders: Glosy k Fialově paleografické stati ve Sborníku (kapitola 8 Estetického rozboru)
J.Enders: Glosy k Fialově paleografické stati ve Sborníku (kapitola 21 Estetického rozboru)
J.Enders: Poznámky ke Sborníku [ARO 1991]
J.Riedl: Dopis prof. Jiřího Krále redakci Sborníku [ARO IV, 1997]
R.J.Hřebíček: Poznámky ke Kašparovu přepisu RKZ [ARO III, 1995]
J.Urban: Sborník ČSAV je věčný
J.Urban: Obraz Josefa Emlera ve Sborníku ČSAV
J.Urban: Poznámky k Laiskeho bibliografii
J.Urban -- K.Nesměrák: Fakta o Protokolech RKZ
J.Urban: RKZ a problematika palimpsestu
J.Urban: Nepravdy o Adolfu Paterovi