Evangelium svatého Jana (EJ)

Níže uvedená obrazová dokumentace je převzata z publikace Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache od F.Palackého a P.J. Šafaříka. Věrná faksimile byla vyhotovena rytcem Hennigem:

Výběrová literatura: