Evangelium svatého Jana (EJ)

Níže uvedená obrazová dokumentace je převzata z publikace Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache od F.Palackého a P.J. Šafaříka. Věrná faksimile byla vyhotovena rytcem Hennigem:

sloupec 1    sloupec 2    sloupec 3    sloupec 4    sloupec 5    sloupec 6

Výběrová literatura:

J.Enders -- L.Skokánek: Zlomek nejstaršího českého evangelijáře

J. Enders: Evangelium sv. Jana, pravá památka českého písemnictví.