Libušino proroctví (LP)

Výběrová literatura:

J. Enders: Libušino proroctví - pokus o rehabilitaci textu a jeho nálezce