Glosy Mater verborum (MV)

Ukázky některých glos jsou vybrány z fotodokumentace, kterou v roce 1993 pořídil Karel Nesměrák v Národním muzeu:

Výběrová literatura