Glosy Mater verborum (MV)

Ukázky některých glos jsou vybrány z fotodokumentace, kterou v roce 1993 pořídil Karel Nesměrák v Národním muzeu:

Ukázka s glosou "zibri"

Ukázka s glosou "wenec"

Ukázka s glosou "chrami"

Výběrová literatura:

F.Palacký -- P.J.Šafařík: Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache. Praha, 1840.

A.Patera: České glossy a miniatury v "Mater verborum"

J. Enders: Filologický rozbor glos Mater verborum