Co je palimpsest?

Palimpsest je rukopis, psaný na pergamenu, který byl již dříve upotřeben ke psaní a staré písmo z něj bylo odstraněno. To bylo velice časté ve středověku, neboť pergamen byl vždy vzácný materiál. Písmo psané inkoustem je však detekovatelné i po jeho odstranění z povrchu, protože inkoust proniká do hloubky pergamenu. Odstraněné písmo tudíž může být detekováno speciálními chemickými nebo fotografickými postupy. Speciální fotografické techniky na zjištění "odstraněného" písma byly propracovány již na počátku tohoto století. V benediktinském klášteře Beuron v Německu bylo páterem Albanem Doldem zřízeno pracoviště, které pátrá po nejstarších náboženských textech. Ty se zachovaly mnohdy jen jako spodní písmo palimpsestu. Níže uvedená ukázka je převzata z periodika Texten und Arbeiten, které benediktini vydávají.

Ukázka palimpsestu: