Jak souvisí palimpsest s dokazováním podvržeností Rukopisů?

Samostatná existence palimpsestu by nebyla žádnou zvláštností či důvodem k pochybnostem o pravosti rukopisu.

Pokud se podaří datovat dobu zápisu spodního písma, vyplývá z toho samozřejmě, že text vrchní musel být fyzicky zapsán teprve po tomto datu.

Jestliže pak povaha textu vrchního je taková, že je vyloučeno, aby text mohl být napsán po zápisu "odstraněného" písma, může se uvažovat o padělání, ale také o umělé archaizaci.

V případě RZ se se tvrdí (neopodstatněně), že spodní písmo existuje, že je to tzv. textualis formata, užívaná ve 13. století. Dále se tvrdí, že RZ "se hlásí do 10. století" a to že je nemožnost, aby na písmu z 13. století spočíval text z 10.století.

V této argumentaci je dvojí pochybení.
1. Nebylo dokázáno, že by spodní písmo existovalo.
2. I kdyby existovalo, nerozlišuje se doba zápisu textu RZ a doba jeho vzniku.

Doba vzniku písně je kladena do 8. až 10. století. Avšak doba zápisu RZ je dle paleografických a jazykových charakteristik kladena do 13. století.

Eventuální objev spodního písma v RZ z 13. století by tudíž nemohl být považován za důkaz proti pravosti RZ.

Spodní písmo v RK. V případě RK domnělé spodní písmo datováno není. Protokoly poukazují na to že RK je také palimpsest jako RZ a že je zde tudíž "stejná technologie vzniku".

Dokazování padělanosti Rukopisů prostřednictvím palimpsestu má již svoji tradici. Tato důkazní technologie byla prvně použita k důkazu, že Muilostná píseň krále václava je padělek.

V tomto případě bylo v ro ce 1857 objeveno několik skvrn, které byly rovněž prohlášeny za zbytky písma z 15. století a tudíž vrchní text, který byl paleograficky stanoven na 13. století, označen za falzum.