Pozoruhodná stanoviska oficiální vědy

(Materiály pro posouzení vědeckého zkoumání v Čechách,
obzvláště ve věci Rukopisů)


1966:
O možnostech chemie pro datování Rukopisů (dopis J.Dvořáka)

1975:
Oponentura Kriminalistického ústavu k Protokolům tzv. Ivanovova týmu

1992:
M. Otruba: Pravé kontra nepravé Rukopisy a co dál
Stanovisko komise pro posouzení Protokolů o chemickém zkoumání RKZ

1998:
Stanovisko vědecké rady AV ČR k žádosti ČSR o posouzení obranných prací