Fakta o Protokolech RKZ

Když v roce 1993 byly zveřejněny ve Sborníku Národního muzea Protokoly tzv. Ivanovova týmu, byly dány předpoklady pro kritické přezkoumání pracovních metod a závěrů Protokolů, které byly šířeny bez kontroly s pomocí masmedií všeho druhu již od roku 1969.

Česká společnost rukopisná upozornila Ministerstvo kultury na hlavní nedostatky ve vydání Protokolů, mezi jinými ten, že nebyly zveřejněny žádné oficiální oponentní posudky. Ministerstvo kultury uznalo tyto připomínky a podpořilo vydání kritického spisu k Protokolům.

Oponentní spis Fakta o Protokolech RKZ obsahuje málo známá kritická stanoviska k Protokolům Ivanovova týmu ze tří nezávislých zdrojů:

Připomínky k Protokolu o zkoumání RZ

Text Protokolů obsahuje velké množství fotografií, které dokumentují věci známé od Palackého, Cordy a Vojtěcha. Nadbytečný text jen zamlžuje zásadní a jednoduchý problém:

LEŽÍ MINIOVÉ ZNAČKY NAD NEBO POD PÍSMEM RZ?

K prokázání skutečného stavu věcí by při použití správné metody (např. mikrosondy) postačil dokument na několik málo stran. Bylo však použito metod, které jsou neprůkazné a nejsou dobrým vysvědčením pro práci řešitelského týmu.
Podrobnosti jsou zde

PROTO JE NUTNO POKLÁDAT ZÁVĚR ŘEŠITELSKÉHO TÝMU,
ŽE MINIOVÉ ZNAČKY LEŽÍ POD PÍSMEM RZ A ŽE RZ JE PALIMPSEST
ZA NEPROKÁZANOU HYPOTÉZU, KTERÁ JE V ROZPORU S VÝPOVĚĎMI PŘEDCHOZÍCH BADATELŮ
CORDA(1840), PALACKÝ(1840), VOJTĚCH(1930), KAŠPAR(1969).