Hmotná stránka RZ

RZ tvoří dva pergamenové dvojlisty rozměrů 22 x 16 cm (8 stran). Je psán železito-měďnatým inkoustem, jehož barva je nyní zelená. Pochází od měděnky. Inkoust pronikl hluboko do pergamenu, v některých místech proráží až na druhou stranu.

K TEXTU PATŘÍ ČERVENÁ RUMĚLKOVÁ VÝZDOBA:

4 iniciály,

13 majuskulí,

8 zvláštních grafických symbolů,

obtahy dříků písmen na počátku slov

Vedle výzdoby provedené rumělkou, je na pergamenu kresba červeným miniem. Tím je provedena retuš některých iniciál a kresba záhadných miniových značek (cca 80)

MINIOVÉ ZNAČKY jsou nahodile umístěny v textu.

Ve dvou případech zasahují do majuskulí textu RZ, většinou leží mezi řádky a kříží zelené písmo.

Byly dokumentovány již v minulém století Palackým a Cordou, a jejich tvary později potvrzeny rentgenem.

Jejich původ a význam zaměstnával řadu badatelů. Byly vysloveny názory, že byly přes text rukopisu zapsány mnohem později a že mají souvislost s hudebním doprovodem při přednesu textu.

Překvapivou interpretaci miniových značek předložil badatelský tým spisovatele Ivanova, který se snažil nalézt důkazy padělanosti RZ.

JE TO POSLEDNÍ TEČKA ZA SPOREM O PRAVOST RUKOPISU ZELENOHORSKÉHO?

Miniové značky mají zásadní důležitost pro datování RZ
a proto v této expozici je miniovým značkám věnována zvýšená pozornost.