Nález rukopisu

Rukopis Zelenohorský je pojmenován podle zámku Zelená Hora u Nepomuku, kde byl nalezen roku 1817.

Nálezové okolnosti dlouho nebyly známy, neboť rukopis byl zaslán roku 1818 Národnímu muzeu anonymně s průvodním dopisem, v němž odesilatel uvedl, že jeho písmo sezelenalo, když houbou setřel prach z povrchu pergamenových listů. Místo nálezu však neuvedl.

Zprvu se tedy rukopis nazýval Libušin soud podle svého obsahu. Teprve v roce 1859 byly historikem Tomkem zjištěny nálezové okolnosti a od té doby se nazývá rukopisem Zelenohorským.