Obsah RZ

Rukopis zelenohorský obsahuje dva zlomky básní, správněji písní, protože tyto nebyly určeny ke čtení, jako dnešní básně, ale k recitaci za doprovodu strunného nástroje.

První zlomek se nazývá SNĚMY. Je velice krátký a je to závěr zpěvu, v němž se líčí právní uspořádání rodového majetku.

Druhý zlomek se nazývá LIBUŠIN SOUD. Pojednává o sporu bratří Chrudoše a Šťáhlava o dědictví po otci Klenovici. Chrudoš se dovolává práva prvorozeného, podle nějž by jedině on měl být dědicem.

Kněžna Libuše v zasedání sněmu na Vyšehradě rozhoduje, že se bratři mají o dědictví rozdělit rovným dílem nebo je spravovat společně. Nespokojený Chrudoš kněžnu urazí. Ta se vzdává role soudkyně a vyzývá přítomé lechy a vladyky, aby mezi sebou zvolili svého vladaře a soudce.

Tato verze pověsti se stala podkladem libreta Smetanovy opery Libuše. Námět je ale znám i z jiných zdrojů. Je v různých obměnách zaznamenán v kronikách Kosmově, Dalimilově a Hájkově.

Pozoruhodná je souvilost mezi místem nálezu rukopisu a jeho obsahem. Šťáhlav je od Radbuzy chladné, jak praví píseň. Možná proto, že měl těsný vztah k blízké lokalitě, uchoval se právě na zámku Zelená Hora.