Palacký a Šafařík na obranu RZ

V roce 1840 vydali Palacký a Šafařík spis
Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache,
v němž odpověděli na námitky Josefa Dobrovského, který RZ označil za bídný padělek.

V této obranné publikaci je, kromě rozborů jazykových a historických a překladu RZ do mnoha světových jazyků, podán zevrubný popis hmotné stránky Rukopisu zelenohorského (Libuša's Gericht).

Sem především patří:

Tato nedostižná publikace, podávající komplexní rozbor RZ je mnohdy nesprávně označována jako pouhá edice a snad proto uniká pozornosti našich odborníků. Tam obsažené informace o hmotné stránce RZ doplňují bílá místa v nedávno zveřejněných Protokolech z posledního hmotného průzkumu Rukopisů.