Sborník ČSAV 1969

V roce 1969 vydala Československá akademie věd a Národní muzeum společně sborník

RKZ -- DNEŠNÍ STAV POZNÁNÍ

U příležitosti 150. výročí nálezu Rukopisů měl být rekapitulován stav vědění o RZ a RK. Obsahuje příspěvky z různých oborů humanitních věd (9 autorů), které vesměs přebírají závěry odpůrců z 19. století. Obráncům se dává za pravdu jen velice zřídka.

Na využití moderních poznatků o staré češtině nebo orální poesii k posouzení pravosti Rukopisů se Sborník nezaměřil. Proto Sborník neobsahuje ani přepis textu Rukopisů novočeským pravopisem, což je zjevný ediční prohřešek.
Někteří vlivní odpůrci pravosti RKZ prosazují názor, že Sborník vyhovuje pro posuzování Rukopisů dodnes.

SBORNÍK A EXAKTNÍ VĚDY

Sborník z roku 1969 v sobě nezahrnuje problematiku hmotného zkoumání stáří památek. K řešení tohoto problému nebylo pověřeno žádné pracoviště ČSAV nebo Národního muzea.

V úvodu Sborníku je konstatováno, že hmotného průzkumu se ujal kolektiv pracovníků Kriminalistického ústavu, že jeho výsledky budou publikovány dodatečně stejným způsobem a budou tvořit se Sborníkem dvoudílný celek. O účasti externích spolupracovníků (Ivanov, Šonka, Josefík) se Sborník nezmiňuje.
Takto ohlášený DRUHÝ DÍL SBORNÍKU vyšel po značných komplikacích v roce 1993.